Wij verwelkomen Gemeente Elburg als lid van Klimaatverbond Nederland. De gemeente zet per 1 december 2016 officieel het Klimaat hoog op de gemeentelijke agenda en steunt daarnaast onze activiteiten voor het klimaat. In lijn met de afspraken in Parijs gaat de gemeente Elburg samen met Klimaatverbond Nederland op naar een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en zelfs een klimaatneutraal Elburg in 2050.

Gemeente Elburg wordt hiermee niet alleen zelf actief maar steunt ook de werkzaamheden van Klimaatverbond Nederland op het gebied van kennisdeling en samenwerken om de transitie naar hernieuwbare bronnen en de aanpassingen voor klimaatverandering in een stroomversnelling te brengen. Die stroomversnelling is hard nodig en komt meer en meer op gang. Wij zijn heel blij dat de gemeente Elburg zich samen met ons verenigd voor het Klimaat.