Op 16 maart vond de landelijke Kinderklimaattop 2018 plaats in het Watermuseum te Arnhem. Ruim 100 kinderen uit het hele land bespraken ideeën om klimaatverandering tegen te gaan en pitchten deze aan wethouders, burgemeester en klimaatgezant in strijd om de Philip de Roo prijs.

In de jury zaten o.a. de Nederlandse klimaatgezant Marcel Beukeboom, familie van poolreiziger Philip de Roo en de VN Jongerenvertegenwoordigers. De dag is afgetrapt door burgemeester Marcouch: “Wat goed dat jullie met elkaar nadenken over wat je zelf kunt doen. Kleine stappen kunnen tot iets groots leiden. Kleine druppels laten een emmer vollopen.“

De kinderen op de Kinderklimaattop vertegenwoordigen in totaal ruim 35.000 deelnemers aan de Groene Voetstappenactie van het afgelopen jaar die plaatsvond in tientallen gemeenten in Nederland en 130.000 kinderen die WaterSpaarder zijn. In de setting van een echte VN-top praten en onderhandelen kinderen over hun ideeën. Dat gebeurde in vijf workshops met de thema's 'Energie opwekken', 'Water', 'Gemeenteraadsverkiezingen', 'Natuur en milieu' en 'WaterSpaarders'. In de middag zijn 10 enthousiaste pitches gehouden die door de vakjury werd beoordeeld.

De jury koos dit als beste drie ideeën:

  • nttWaterbespaarkastje om iedereen maximaal 100 liter water per dag te laten gebruiken. (Arnhemse Montessorischool)
  • nttIZEE-IDEE, met een compleet pakket om duurzaam te leven. (Sterredans, Nijmegen)
  • nttKinderklimaatstraatfeest om energie besparen ook voor kinderen leuk te maken. (Kids Climate Conference)

De bedenkers van deze ideeën hebben een dialoogsessie van Missing Chapter Foundation aangeboden gekregen met een bedrijf dat hen verder kan helpen. Op die manier wordt er een Kinderklimaatdeal met volwassenen afgesloten, zodat er na de Kinderklimaattop ook echt iets met het idee gebeurt. Klimaatgezant Marcel Beukeboom, beloofde alle ideeën mee te nemen in de komende klimaatonderhandelingen. En hij gaf de kinderen mee: “Blijf je afvragen waaróm we de dingen doen die we doen.”

Manifest voor gemeenteraadsverkiezingen

De kinderen werkten deze dag ook hard aan een manifest voor de nieuwe raadsleden en colleges. Het manifest bevat de oproep om de denkkracht en actiegerichtheid van kinderen te gebruiken bij besluitvorming rondom het klimaatvraagstuk. Verder bevat het manifest aanbevelingen als: “Plant meer fruitbomen in je straat“ en “Richt een Kinderraad in”. Wethouder van Nijmegen, Harriët Tiemens, nam het manifest van de kinderen enthousiast in ontvangst als vertegenwoordiger van lokale politici: “Aan mij de mooie taak om het ook aan al mijn collega’s in het hele land door te geven, zodat zij er ook mee aan de slag gaan“.

De landelijke Kinderklimaattop wordt georganiseerd door Klimaatverbond Nederland in samenwerking met de Missing Chapter Foundation. De Philip de Roo prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan kinderen met goede ideeën t.a.v. de klimaatcrisis. Dit in nagedachtenis van het werk van de jonge poolreiziger Philip de Roo, ambassadeur van Groene Voetstappen.

Klik op de onderstaande foto voor het hele fotoverslag en houd Twitter en Facebook in de gaten voor de video van de Kidsreporters.