Tot nu toe is dat slechts 13 procent. Er zijn optimale politieke omstandigheden en zware investeringen voor hernieuwbare energie zoals wind-, water-, zonne- en bio-energie nodig om dat percentage op te trekken. Dat blijkt uit een rapport samengesteld door honderdtwintig wetenschappers.

Volgens de jongste beschikbare gegevens van 2008 is ongeveer 85 procent van de verbruikte energie afkomstig uit de fossiele grondstoffen steenkool, olie en gas, aldus het IPCC, terwijl kernenergie rond de twee procent schommelde. Hernieuwbare energieën waren goed voor 13 procent. De moderne hernieuwbare energieën worden volgens het rapport steeds beter en hebben grote groeipercentages.
 
Toekomstscenario's
Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft 164 toekomstscenario's berekend, die verschillende politieke en wetenschappelijke uitgangspunten hebben en waarvan er vier als voorbeeld exact werden geanalyseerd. Resultaat: ook over 40 jaar zal de mensheid niet volledig afstand kunnen doen van steenkool, gas of olie. In het beste geval kan de hernieuwbare energie een aandeel van 77 procent bereiken.
 
Investeringen
In de vier scenario's die als voorbeeld werden genomen, gingen de wetenschappers voor de periode 2011 tot 2020 uit van investeringen ter waarde van 1.360 tot 5.100 miljard dollar (949 tot 3.562 miljard euro). Voor het volgende decennium bedroeg dat 1.490 tot 7.180 dollar (1.041 tot 5.014 euro). Dat geld moet uit een spectrum van financiële bronnen uit de politiek en economie komen. Volgens het IPCC zullen de kosten voor de hernieuwbare energie evenwel niet hoger zijn dan een procent van het wereldwijde bruto nationaal product.
 
Vernietiging wouden
"Het rapport toont aan dat er op wetenschappelijk vlak geen problemen zijn om de wereld van alternatieve energie te voorzien", zei medeauteur Sven Teske van Greenpeace International. "Op technisch vlak kan de 560 miljard ton kooldioxide, die we nodig hebben om de opwarming van de aarde met twee graden te begrenzen, ingeperkt worden door hernieuwbare energie". Daarnaast moet ook de vernietiging van de wouden teruggeschroefd worden, die tot 20 procent aan de uitstoot van kooldioxide bijdraagt. (bron: de Morgen.be)