COICA, de koepelorganisatie van inheemse organisaties van de Amazone, roept 22 september uit tot 'de dag van internationale solidariteit met het inheemse verzet tegen de vernietiging van de Amazone' onder de titel "Amazoníca viva, humanidad segura".

Met deze actiedag wil de koepelorganisatie de bescherming van mensen en regenwoud onder de aandacht brengen. Om steun te betuigen roept COICA iedereen op om per mail of met een video zijn of haar verzet uit te spreken. Dit kunt u doen door uw waarnemingen over misstanden (in mijnbouw, palmolie, illegale houtkap, enz.) te delen. Dit kan met een statement online, het liefst in de vorm van een aansprekende video.

De koepelorganisatie hoopt zo om zoveel mogelijk verklaringen van solidariteit zoals brieven en video’s te ontvangen waarin mensen eisen dat het behoud van inheemse gebieden wordt gegarandeerd en de bescherming van inheemse mensen en hun rechten wordt nageleefd.

Om blijk te geven dat u de actie op 22 september steunt kunt u gebruik maken van een speciaal logo. Het logo is beschikbaar in het Spaans, Portugees, Frans en Engels en kunt u bijvoorbeeld toevoegen aan uw Facebook-, Twitter of Whatsapp-account. De logo's zijn via de website en social mediakanalen van Coica te downloaden. Ook staat één van de logo's onderaan de pagina. 

Vanuit Klimaatverbond Nederland en Climate Alliance kan de actie uiteraard rekenen op onze steun. Wij hopen daarom graag dat u dit bericht onder zoveel mogelijk mensen verspreidt. Als u vragen heeft over de (technische) mogelijkheden om deel te nemen aan deze actiedag, kunt u contact opnemen met coica@coica.org.ec, graag met een cc naar Monaya González (moniska118@gmail.com).