De woonomgeving is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de totale klimaatopgave. Om de klimaatdoelstellingen te halen zal het tempo van renoveren naar klimaatneutrale woningen van de huidige 1.000 renovaties per jaar naar 1.000 per dag moeten stijgen. Een consortium bestaande uit de gemeenten Arnhem, Helmond en Eindhoven, Klimaatverbond Nederland, BouwhulpGroep en de twee onderzoeksinstellingen ISSO en VITO/EnergyVille stelt een werkwijze voor waarmee deze ambitie mogelijk wordt.

Door huiseigenaren vergaand financieel en technisch te ontzorgen, onbenut arbeidspotentieel te activeren en op te leiden en de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen in één week per woning te realiseren. Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat de dienst steunt op bewezen technische en financiële oplossingen die aansluiten bij de wensen van particuliere huiseigenaren en betrouwbaar is. De zeven partijen hebben een voorstel voor het opzetten van deze vernieuwende renovatieaanpak ingediend bij de Europese Unie.

Kennis en ervaring verenigen

De meerderheid van de Europese bevolking, gemiddeld 70%, woont in een woning die in eigen bezit is. Er bestaan voor deze zeer diverse groep woningeigenaren momenteel nog veel redenen om hun huis niet (duurzaam) te renoveren. Hoge kosten, ingewikkelde keuzes, een slepende uitvoering en een gebrek aan kwaliteitsgaranties spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast zit de planning van aannemers en installatiebedrijven vaak al voor lange tijd vol. Vanuit de Renovatiegolf, een onderdeel van de Europese Green Deal, wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van renovatiediensten en producten voor de particuliere eigenaar. Er is echter in vrijwel heel Europa een groot tekort aan goed opgeleide arbeidskrachten. Door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring werkt het consortium daarom aan de ontwikkeling van een werkwijze en een serie haalbaarheidsonderzoeken voor de uiteindelijke renovatie van 50.000 woningen binnen 8 jaar, verspreid over 20 gemeenten in Nederland, onafhankelijk van de huidige renovatiepraktijk!

Duurzaam, schaalbaar en herhaalbaar

De kern van de aanpak is het ontwikkelen van een geïntegreerde woningrenovatiedienst voor particuliere huiseigenaren die duurzaam, schaalbaar en herhaalbaar is. De geboden service bedient de volledige klantreis voor het verduurzamen van buurten: van intakegesprek, technisch en financieel advies tot aan de uitvoering en kwaliteitsborging. De woningrenovatiedienst wordt in eerste instantie gestart en getest in drie buurten. De aanpak omvat een mix van renovatiemaatregelen aangevuld met praktische bijscholing van betrokken lokale en regionale arbeidskrachten. Naast energiebesparing en materiaalgebruik is er ook aandacht voor klimaatadaptatie (in de vorm van regenwaterbehoud en beperking van hittestress) binnen de maatregelenpakketten. Speciale aandacht wordt besteed aan het toenemende aantal kwetsbare huishoudens om ervoor te zorgen dat ook zij comfortabel en duurzaam kunnen wonen.

 Dit project van Integrated Renovation Services (i-RESERV) is, met ondersteuning van het bureau ERAC  ingediend in het Europese LIFE-programma “Transitie schone energie”. Ze zal, bij goedkeuring, in het najaar 2022 starten met een looptijd van 3 jaar. Voor meer informatie:

Bron foto: Bouwhulp