Tijdens de ingelaste algemene ledenvergadering van Klimaatverbond Nederland van vrijdag 30 januari is wethouder Abdeluheb Choho van Amsterdam als zesde lid van het bestuur van de vereniging toegetreden. Deze benoeming was mogelijk nadat de statuten van de vereniging waren gewijzigd, waardoor een uitbreiding van het bestuur van de huidige vijf naar maximaal negen leden mogelijk werd gemaakt.

Wethouder Choho (duurzaamheid) wil zich binnen Klimaatverbond Nederland graag inzetten om de successen van duurzame koplopers breder op te schalen en daarmee de effectiviteit van lokaal klimaatbeleid te vergroten. Voorzitter Stephan Brandligt van Klimaatverbond Nederland: “Wij zijn zeer verheugd dat een vooruitstrevende gemeente als Amsterdam bereid is haar kennis en ervaring op het gebied van klimaat te delen en zo samen met ons de kracht van lokaal bestuur goed in te zetten.”