Graag willen de provincie en gemeenten in het gebied dat ook kinderen (van de groepen 7/8) van basisscholen meedenken over duurzaamheid. Het gaat er immers om hen een duurzame toekomst te bieden. Veel wethouders geven daarom een gastles op een basisschool in hun gemeente. Wethouder Jan Engels van gemeente Bronckhorst is één van hen.

(volledig bericht)

De gemeente Bronckhorst heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wethouder Jan Engels van duurzaamheid geeft aan: “We hebben de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn in Bronckhorst. Energieneutraal zijn we als we in onze gemeente net zoveel energie op duurzame wijze opwekken als er wordt verbruikt in woningen en bedrijven. Dit kunnen we niet alleen en daarom bieden we inwoners bijvoorbeeld verschillende regelingen aan om energie te besparen. Ook zijn er in enkele dorpen al mooie groene initiatieven. Bijvoorbeeld hebben inwoners van Wichmond een energiecoöperatie opgericht. Inmiddels nemen tientallen dorpsbewoners zonne-energie af van panelen die op het dak van sporthal De Lankhorst liggen.”

Samen met kinderen creatieve dingen bedenken

In Gelderland besloten diverse partijen, waaronder de overheid, zich via het Gelders Energieakkoord (GEA) in te zetten voor een duurzame toekomst. Graag willen de provincie en gemeenten in het gebied dat ook kinderen (van de groepen 7/8) van basisscholen hierover meedenken. Het gaat er immers om hen een duurzame toekomst te bieden. Veel wethouders geven daarom een gastles op een basisschool in hun gemeente. Jan Engels is één van hen. Hij geeft op 3 basisscholen een les. Tijdens deze les bedenken de kinderen samen hoe volgens hen de Wijk van de Toekomst er uit zou moeten zien. Duurzaam en aangepast aan de klimaatverandering. Jong geleerd is immers oud gedaan.

In Bronckhorst doen scholen De Kraanvogel uit Kranenburg en De Leer en Rozengaardsweide uit Hengelo (Gelderland) mee. De kinderen kunnen in de les hun creatieve ideeën inbrengen over klimaatbestendig wonen, spelen, reizen en naar school gaan in de toekomst. Energiebesparing en energieopwekkende huizen, elektrische deelauto’s, geen gebruik van aardgas meer etc. Met onder andere tekeningen leggen ze hun toekomstbeelden en ontwerpen vast. Een jury kiest uiteindelijk uit iedere klas één leerling die wordt afgevaardigd om de ideeën van de klas uit te werken tot een Gelders Actieplan op het kindercongres van het Gelders Energieakkoord op 10 mei 2017.

Ook wordt tijdens de les gekeken of de kinderen nu al activiteiten in gang kunnen zetten voor een beter klimaat, bijvoorbeeld in hun eigen huis of slaap- of speelkamer. Wethouder Engels: “Ik verheug me erop. Heel leuk om hier op deze manier met hen mee aan de slag te gaan!”

De gastlessen door wethouder Jan Engels zijn op:

  • ntt8 maart op basisschool De Kraanvogel in Kranenburg
  • ntt3 april op basisschool Rozengaardsweide in Hengelo (Gld)
  • ntt13 april op Daltonbasisschool De Leer in Hengelo (Gld)

Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord is door ruim 160 toonaangevende bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in Gelderland ondertekend. Ze vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie: Gelderland Energieneutraal in 2050. Ieder op zijn eigen wijze, vanuit zijn eigen organisatie en zijn eigen standpunten en verantwoordelijkheden. Maar met één ambitie: samen werken aan een duurzame toekomst.

Foto: gemeente Bronckhorst, Facebook