Teams van de gemeente Schiedam hebben in de Klimaatverbond Energy Battle een besparing van maar liefst 31% gas en 34% elektriciteit gerealiseerd. Zij wonnen daarmee van teams uit negen andere gemeentes. Woensdagavond 19 februari feliciteerde wethouder Johan Grijzen (o.a. Milieu) de Schiedamse teams en schonk de grootste bespaarders, het team van Schiedammer Rob van der Drift, een pakket met energiebesparende artikelen.

Wethouder Grijzen sprak met trots over de prestatie van de Schiedamse teams, maar onderstreepte daarbij dat deelname belangrijker is dan winnen: “Deelnemen is ontzettend leerzaam en het laat je zoeken naar allerlei manieren om bewuster om te gaan met energie. Duurzaam denken en doen wordt daarmee een gewoonte en dat is natuurlijk het uiteindelijke doel”.

Deelnemers namen vele duurzame maatregelen. Dikke truien gingen aan en sommige huizen werden nauwelijks warm gestookt. Veel deelnemers hebben hun deelname ervaren als een zeer leerzame ervaring waardoor ze veel beter opletten op hoe ze thuis omgaan met apparaten die energie verbruiken. Huib Sneep, een van de top-bespaarders: “Van de week was er ineens een verbruik van 800 Watt gedurende meer dan een uur terwijl geen machine aanstond; bleek mijn zoon op zolder met  zijn Playstation en een beamer aan het gamen, ook een verrassing hoeveel dat verbruikt. Met de beamer heb je een beeld van 2 bij 2 meter , maar het kost dus ook aardig wat meer dan gamen op je tv of computer scherm.”

Besparing levert dubbele winst op
Energiebesparing spaart niet alleen het milieu, maar ook de portemonnee. De gemiddelde besparing per jaar per deelnemer is omgerekend bijna € 400,-. Het streven is om ook na de wedstrijd besparende maatregelen te blijven nemen in het huishouden.

Tussen 2000 en 2010 bedroeg de gemiddelde energiebesparing  in Nederland 1,1% per jaar en onlangs is in het Energieakkoord afgesproken dat dit moet stijgen tot gemiddeld 1,5% per jaar. De Klimaatverbond Energy Battle is een energiebesparingwedstrijd waarin deelnemers ervaren dat een gemiddelde besparing van 10 tot 20% realistisch en eenvoudig haalbaar is, met behoud van wooncomfort. Als een gemiddeld gezin 15% energie bespaart levert dat € 120,- per jaar op.

Wilt u ook meedoen met uw gemeente? Meld u dan nu vast aan voor de volgende editie (2014-2015) bij projectleider Nienke Trap (nienke.trap@klimaatverbond.nl).