Duurzaamheid leeft. Het is terug te vinden op alle plaatsen in de samenleving: bij burgers, binnen het bedrijfsleven en bij overheden. De maatschappij raakt steeds meer doordrongen van de noodzaak tot duurzaam handelen. Grondstoffen zijn immers eindig en het gebruik van telkens nieuwe (fossiele) grondstoffen laat diepe littekens na in moeder aarde.

Alternatieven voor fossiele energie

Voor het gebruik van fossiele grondstoffen, noodzakelijk voor het opwekken van energie, zijn er langzamerhand  andere en betere alternatieven voorhanden. Hier moeten we mee aan de slag, want de uitstoot van CO2 is schadelijk voor het milieu en de voorraad grondstoffen raakt uitgeput. Dit terwijl de wereldwijde behoefte aan energie nog steeds stijgt. Zonne-energie is, naast onder andere windenergie en waterkracht, een steeds rendabeler vorm van duurzame energie. De techniek verbetert jaarlijks, de rendementen verbeteren en de prijzen zakken.

Coöperatieve vereniging voor zonnepanelen

Maastrichtenaar Raymond Leenders was in zijn functie als wethouder een aanjager van het gebruik van duurzame energie. Zijn initiatieven zijn in beleid omgezet. Burgers pakken dit op met duurzame initiatieven. Dit is zichtbaar in de Maastrichtse wijk Biesland, waar burgers een coöperatieve vereniging hebben opgericht met als doel de wijk te voorzien van zonnepanelen.

Duurzaamheidstrofee De Laatste Zalmsnip

Coen de Lint, inwoner van Biesland, heeft de noodzaak van duurzame energie en stimuleren van gebruik en toepassingen daarvan reeds vroeg ingezien. Om duurzaamheid te stimuleren heeft hij het initiatief genomen tot het instellen van de duurzaamheidstrofee De Laatste Zalmsnip.

Raymond Leenders, Gerd Leers, Gerrit Zalm, Noud Wellink en Gerrit Braks

De Laatste Zalmsnip is op 31 december 2001 voor het eerst uitgereikt aan Raymond Leenders voor zijn vaak groene, duurzame innovatieve ideeën en als de meest ondernemende wethouder van Maastricht. Daarna is de trofee onder meer uitgereikt aan onder andere Gerd Leers, Gerrit Zalm, Noud Wellink en Gerrit Braks.

Voorop in gebruik duurzame energie

De trofee is door de initiatiefnemers van de coöperatieve vereniging Biesland Energiek in april ter hand gesteld aan wethouder Albert Nuss met het verzoek deze uit te reiken aan een persoon of instantie die zijns inziens een lichtend voorbeeld is in het stimuleren van het gebruik van duurzame energie. De Lochemse wethouder Thijs de la Court is de meest aangewezen persoon om de trofee te ontvangen. Hij, en de gemeente Lochem, lopen voorop in het gebruik van duurzame energie en zijn daarmee een lichtend voorbeeld voor andere gemeenten en wijken zoals Biesland.