Liander is sinds half februari samen met Klimaatverbond op zoek naar Arnhemse Energiekrijgers. Netbeheerder Liander zoekt vijfhonderd Arnhemmers voor een bijzondere proef om energie te besparen met behulp van de slimme meter en een app. Inmiddels hebben 250 Arnhemmers zich opgegeven als Energiekrijger.

Gedurende een jaar wordt onderzocht of deze hulpmiddelen deelnemers meer inzicht geven in hun energieverbruik en of ze helpen om energie te besparen. De eerste deelnemer aan de proef 'Arnhemse Energiekrijgers' is Margreet van Gastel, Wethouder van Ruimte en Milieu in de gemeente Arnhem. Voor meer informatie en aanmelden kunnen deelnemers terecht op www.liander.nl/energiekrijgers.

 "Ik ben zeer graag bereid om mee te werken aan dit initiatief. Het past bovendien uitstekend bij de ambities die Arnhem heeft op het gebied van energiebesparing. Met het programma Energie [Made] in Arnhem gaat de gemeente samen met tientallen Arnhemse bedrijven en instellingen die ambities ook realiseren. Daar waar het kan wil ik ook persoonlijk mijn steentje bijdragen. Met mijn deelname aan dit project verwacht ik dat te kunnen doen. Ik hoop dat er snel veel Arnhemse Energiekrijgers bijkomen de komende tijd", aldus wethouder Van Gastel.

Inzicht in energieverbruik met slimme meter en app

De app informeert deelnemers op elk gewenst moment over hun totaal verbruik van elektriciteit en gas. Ook kan met de app worden 'teruggebladerd' voor een overzicht van het energieverbruik van de vorige dagen, weken of maanden. Daarnaast kan het eigen energieverbruik vergeleken worden met een vergelijkbaar huishouden en kan een eigen besparingsdoelstelling worden ingesteld. Tot slot geeft de app handige tips hoe energie te besparen.

Deelnemen

Geïnteresseerden kunnen zich t/m maandag 9 april aanmelden via www.liander.nl/energiekrijgers. Om mee te kunnen doen, moet er voldaan worden aan een aantal criteria dat te vinden is op de website. Deelnemers moeten onder meer in Arnhem wonen en een smartphone of tablet hebben. Bij geïnteresseerden die aan de selectiecriteria voldoen, wordt vervolgens een slimme meter geplaatst, inclusief een communicatiemodule die de app voorziet van informatie. De proef gaat vanaf 1 juni 2012 van start. Deelname is gratis.

Samenwerking met Klimaatverbond Nederland en Agentschap NL

Liander wil onderzoeken wat de beste manier is om consumenten met behulp van een slimme meter inzicht te geven in hun energieverbruik. De slimme meter is een belangrijke voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen. Liander bereidt de energievoorziening voor op een duurzame toekomst. Met een slim energienet dat vraag en aanbod van energie beter in balans brengt. Zo kan het energienet efficiënter worden gebruikt en houden we de energievoorziening betaalbaar. Liander voert deze proef uit in samenwerking met Klimaatverbond Nederland, een netwerk van meer dan 150 lagere overheden dat werkt aan het op een hoger plan tillen van lokaal klimaatbeleid. De uitkomsten van de proef maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek van Agentschap NL naar de toegevoegde waarde van de slimme meter.

Over Liander

Liander is een regionale netbeheerder die elektriciteit transporteert naar 3,0 miljoen klanten en gas naar 2,3 miljoen klanten in de provincies Gelderland, Noord-Holland en grote delen van Flevoland, Friesland en Zuid-Holland. Liander verzorgt het onderhoud, de uitbreiding en de innovatie van zijn netten. Liander is onderdeel van Alliander.