Het Klimaatverbond gaat bijeenkomsten organiseren met wethouders en de woordvoerders energie en klimaat in de Tweede Kamer. Welke bestuurders willen in de klankbordgroep meedenken? Wij bouwen met deze bijeenkomsten (2 tot 3 per jaar) voort op de succesvolle workshop "Nederland krijgt nieuwe energie" van het Klimaatcongres 2010.

Wij willen met deze bijeenkomsten de kloof dichten die er nu is tussen het landelijke beleid en het lokale en regionale beleid, met als resultaat meer draagvlak en minder belemmeringen. De eerste bijeenkomst staat gepland om in de maand mei te worden gehouden. De Klankbordgroep denkt via conference call mee over de opzet en inhoud. Het Klimaatverbond gaat nog een ronde maken langs de Kamerleden. Aanmelden voor de Klankbordgroep kan via de LinkedIn groep Klimaatwethouders of via een e-mailbericht aan Sjaak de Ligt.