Volgend jaar vinden in het hele land de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nieuwe bestuurders en nieuwe raadsleden gaan zich ook in uw gemeente in de aanloop naar deze verkiezingen ongetwijfeld buigen over de vraag hoe zij in deze tijd van bezuinigingen vorm kunnen geven aan slim beleid op het gebied van klimaat en duurzame energie.

Om de discussie hierover op lokaal niveau te ondersteunen heeft het Klimaatverbond bijgaande notitie 'Samen sneller naar duurzaamheid' geschreven. Deze notitie is (nog) geen concreet advies, maar een hulpmiddel om inspiratie en ideeën op te doen en een startpunt voor een dialoog met de leden over de toekomst van klimaat en duurzame energie richting de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Wij zien dit stuk als 'werk in ontwikkeling' dat in een aantal fasen door (de leden van) het Klimaatverbond onder de aandacht gebracht kan worden ter ondersteuning van de discussies tussen (toekomstige) bestuurders en raadsleden van gemeenten:

  1. nttAmbtelijke notities en verkenningen voor de collegeonderhandelingen volgend jaar.
  2. nttIn de (lokale) besprekingen van politieke partijen over de verkiezingsprogramma's.
  3. nttBij de onderhandelingen over nieuwe collegeakkoorden na de verkiezingen.
  4. nttTijdens masterclasses voor nieuwe bestuurders in het voorjaar van 2014.

Wij roepen iedereen op om actief mee te doen in de dialoog om te komen tot een goed en bruikbaar advies, waarbij de vraag is aan u: wat is uw gouden tip voor lokaal klimaatbeleid van deze tijd? Wij horen het graag! In eerste instantie via de mail: info@klimaatverbond.nl.

Tijdens verschillende bijeenkomsten in het komende jaar zal de dialoog daarna een vervolg krijgen. De eerste stap is daarbij de jaarvergadering van het Klimaatverbond, die zal plaatsvinden op 16 mei van 16.00 tot 18.00 uur in Den Haag.