Tijdens het Jaarcongres van het Servicepunt Duurzame Energie in Alkmaar heeft gedeputeerde Jaap Bond de drie Noord-Hollandse Energie Awards 2014 uitgereikt. Onder applaus van de circa negentig aanwezigen – waarvan bijna veertig Noord-Hollandse wethouders – namen de gemeenten Texel, Purmerend en Haarlemmermeer dit jaar de Awards in ontvangst. Met de uitreiking van de jaarlijkse Noord-Hollandse Energie Awards wil het Servicepunt goede inspanningen op het gebied van duurzame gebouwde omgeving belonen.

Gemeenten die het afgelopen jaar veel hebben bereikt en/of goede inspanningen hebben laten zien worden met deze Awards in het zonnetje gezet. En dit biedt hopelijk weer inspiratie en motivatie om deze goede voorbeelden te volgen. Er waren ook dit jaar weer Awards te vergeven in drie categorieën: de Award Energiebesparing Gebouwde Omgeving, de Award Duurzame Energieproductie en de Ambitie Award.

Award Energiebesparing Gebouwde Omgeving

De genomineerden en uiteindelijke winnaar van de Award Energiebesparing Gebouwde Omgeving zijn bepaald op basis van gegevens uit de projectenmonitor Enervisa. De drie genomineerden voor deze Award waren gemeente Aalsmeer, gemeente Haarlem en gemeente Texel. Wethouder Eric Hercules van de gemeente Texel kreeg de Award Energiebesparing Gebouwde Omgeving van gedeputeerde Jaap Bond overhandigd. Volgens de gegevens uit Enervisa realiseert de gemeente Texel met projecten gericht op energiebesparing in de gebouwde omgeving een CO2-reductie van 123 kg per inwoner per jaar. Dit resultaat is onder ander te danken aan diverse acties gericht op energiebesparing bij bewoners en een energieneutrale gebouwde omgeving.

Award Duurzame Energieproductie

Ook de genomineerden en uiteindelijke winnaar van de Award Duurzame Energieproductie worden bepaald op basis van gegevens uit Enervisa. De drie genomineerden voor deze Award waren de gemeenten Koggenland, Purmerend en Schagen. Wethouder Mario Hegger van gemeente Purmerend mocht de Award Duurzame Energieproductie in ontvangst nemen. Volgens de gegevens uit Enervisa (peildatum 1 oktober 2014) realiseert de gemeente Purmerend met projecten gericht op duurzame energieproductie een CO2-reductie van 2.374 kg per inwoner per jaar. Dit resultaat is onder ander te danken aan de BioWarmteCentrale van Stadsverwarming Purmerend en de Zonnecentrale Baanstee-Noord.

Ambitie Award

De Ambitie Award is bestemd voor de gemeente/regio die de meeste ambitie toont met haar geplande initiatieven en projecten op het gebied van energiebesparing, CO2-reductie en/of duurzame energieopwekking. Voor de Ambitie Award zijn dit jaar de volgende kandidaten voorgedragen: gemeente Haarlem (geothermie Schalkwijk), gemeente Haarlemmermeer (participatiefonds Meermaker), gemeente Heerhugowaard (verbreding duurzaamheidstrategie) en regio IJmond (restwarmtenet). Een jury bestaande uit mensen van het Servicepunt-team en de provincie Noord-Holland heeft de gemeente Haarlemmermeer als winnaar aangewezen. De gemeente Haarlemmermeer heeft deze Award te danken aan haar inspanningen en de behaalde (en voor de toekomst nog te verwachten) resultaten van het participatiefonds Meermaker. Meermaker helpt met de realisatie van duurzame projecten die zichzelf terugverdienen. Iedereen in de gemeente Haarlemmermeer kan hier aan bijdragen én meeprofiteren. Onder de koepel ‘Meermaker’ is al een aantal projecten met succes uitgevoerd, zoals het project ‘ZonPV op huurwoningen’. De volgende stap is het verder verduurzamen van de woningvoorraad in Haarlemmermeer met onder ander andere een aanbod voor particuliere woningeigenaren.

Op de website www.servicepuntduurzameenergie.nl volgt binnenkort een uitgebreider verslag van het Servicepunt Jaarcongres. Daarin staan ook een impressie van de keynote-speech van hoogleraar Anke van Hal (Nijenrode en TU Delft), de gepresenteerde highlights van bijna vijftien jaar Servicepunt Duurzame Energie in Noord-Holland en een samenvatting van de gevoerde discussie over de toekomst van het Servicepunt na 2015.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Bregje van den Brand.