Vanwege de klimaatcrisis lanceert Warmetruiendag de zomerse variant Shirtjesdag. In 17 jaar Warmetruiendag is de wereld flink opgewarmd; de koeltevraag voor gebouwen neemt daarom jaarlijks toe. Alleen: 1 graad koelen kan in praktijk 3x meer energie kosten dan 1 graad verwarmen. En om op klimaatkoers te blijven is energiebesparing cruciaal. Daarom lanceert Warmetruiendag nu Shirtjesdag. Het motto: koel minder koel!

De vrolijke businesscase van Shirtjesdag: drievoudige winst

Volgens Europese berekeningen is het aantal dagen dat we energie gebruiken om onze gebouwen te koelen sinds 2007 verdubbeld. Daarvoor wordt veel energie gebruikt; steeds meer mensen en bedrijven kiezen voor een airco, terwijl deze tot wel 15-30 x zoveel energie ‘slurpt’ als een ventilator. Warmetruiendag lanceert daarom dit jaar een webapp die voor iedere organisatie uitrekent wat een Shirtjesdag ze oplevert – en hoe weinig tijd en inspanning het kost. Deze webapp maakt drie soorten opbrengst zo concreet mogelijk: de financiële winst, de maatschappelijke winst en de klimaatwinst.

Petra Lettink, directeur Klimaatverbond Nederland: “Meer airco’s betekent ook méér energieverbruik, méér warme lucht afvoeren in een omgeving die al heel warm is en méér gebruik van milieuvervuilende koelvloeistof. Daarmee staat deze ontwikkeling haaks op de klimaatdoelen die we hebben.”

Eerste editie Shirtjesdag: 22 juni 2023

De allereerste editie van Shirtjesdag zal plaatsvinden op donderdag 22 juni. Mensen kunnen meedoen door zichzelf, de school of organisatie op te geven via de website shirtjesdag.nl en acties te delen. Het motto: koel minder koel! Samen agenderen we hoe Nederland energie bespaart in de zomer mét een gezonde leef- en werkomgeving. Met zonwering, schaduwdoeken, plantenspuiten, buitenklaslokalen, ventilatoren in en om het huis en een ‘klimaatpak’ voor op kantoor bijvoorbeeld.

Samen op weg naar 80% energiebesparing

Uit onderzoek blijkt dat voor een prettig leven ongeveer 20 gigajoule (GJ) per persoon per jaar nodig is voor warmte en koelte, mobiliteit en voedsel. In Europa verbruiken we nu zo’n 100 GJ per persoon; dat betekent dus een energiebesparingspotentieel van 80%! De inzet van airco’s en andere energie-intensieve koeling staat hier haaks op: energiebesparing is een cruciaal onderdeel van elk klimaatscenario.

Warmetruiendag: acties door heel Nederland

Vandaag, op vrijdag 10 februari, trekken weer honderdduizenden Nederlanders een extra warme trui aan om samen in actie te komen voor het klimaat: door de verwarming een standje lager te zetten, klimaatgesprekken te voeren of een gebouw te verduurzamen. Elke graad omlaag bespaart 6% energie en 6% CO²-uitstoot. Alle thermostaatacties bij elkaar hebben ieder jaar weer landelijk een grote impact. Deelnemende bedrijven, scholen en gezinnen kunnen op 1 dag, met 1 graad lager, het jaarverbruik van 3 Waddeneilanden besparen. Doen we dit allemaal samen gedurende het hele stookseizoen, dan besparen we het jaarverbruik van een stad als Amsterdam 1 megaton CO² uitstoot.

Klimaatverbond Nederland

Warmetruiendag wordt ieder jaar door Klimaatverbond Nederland op een vrijdag in februari georganiseerd, rond de inwerkingtreding van het Kyotoprotocol, het eerste wereldwijde klimaatverdrag. Klimaatverbond Nederland is de samenwerking van 150 gemeenten voor impactvol klimaatbeleid.

Voor meer informatie, foto’s en acties in het land, neem contact op met Klimaatverbond Nederland: info@klimaatverbond.nl of 088-0238900.

Shirtjesdag - Klimaatverbond Nederland