Op 4 november presenteerde de WRR zijn nieuwe rapport 'Naar een lerende economie - Investeren in het verdienvermogen van Nederland'. In het advies constateert de WRR dat er meer aandacht moet zijn voor het verdienvermogen van Nederland. In de afgelopen jaren was het Nederlandse economische beleid vooral gericht op macro-economische kwesties, zoals staatsschuld en inflatie, wat nodig was om het hoofd te bieden aan de financiële crisis en de eurocrisis.

Nu begint het dringend te worden om aandacht te besteden aan de instituties en de sociale structuren die op langere termijn het verdienvermogen van Nederland bepalen. Er zijn tekenen dat de financiële crisis en de eurocrisis in een rustiger vaarwater zijn gekomen, maar dat wil niet zeggen dat de Nederlandse economie zich de komende decennia gestaag zal ontwikkelen. Zo'n ontwikkeling vereist dat de Nederlandse economie zich telkens opnieuw kan aanpassen aan nieuwe mondiale omstandigheden en in weet te spelen op nieuwe kansen. Nederland kan zich niet langer onderscheiden op het vlak van monetair beleid, dat in Frankfurt wordt gemaakt, en evenmin door een eigen begrotingsbeleid, in toenemende mate een zaak van Brussel. Wat Nederland wèl kan, is investeren in goede opleidingen, goede mensen en veerkrachtige instituties.

Op basis van meer dan tweehonderd gesprekken met deskundigen in Nederland, casestudies in een aantal andere landen waarbij met nog eens zeshonderd mensen van gedachten werd gewisseld, en een uitgebreide bestudering van de literatuur, formuleert de WRR aanbevelingen. Het volledige rapport kunt u hier vinden.

Bron: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (www.wrr.nl)