Zaanstad heeft uit handen van gedeputeerde Bond de Ambitie Award in ontvangst genomen. De gemeente krijgt deze publieksprijs omdat zij ook in mindere economische tijden vasthoudt aan haar hoge ambitie om in 2020 een klimaatneutrale stad te zijn.

Wethouder milieu Robert Linnekamp is trots op de award en ziet dit als bevestiging dat Zaanstad goed aan de weg timmert met haar klimaatambities. 'Het is zeker een motivatie om door te gaan op de ingeslagen weg, we hebben al veel bereikt en ik heb er vertrouwen in dat wij samen met onze inwoners en bedrijven onze klimaatambities kunnen bereiken. Het is voor de lokale economie en leefbaarheid belangrijk dat we blijven investeren in duurzaamheid.' Zaanstad was voor de ambitieprijs van de provincie Noord-Holland genomineerd met de Milieudienst IJmond en gemeente Beemster. Zij ontving de Ambitie Award op 12 september tijdens de bijeenkomst waar provincie, de Noord-Hollandse gemeenten en marktpartijen de Energieafspraak Noord-Holland 2012-2016 ondertekenden.

Lees verder: http://www.zaanstad.nl/algemeen/22490195.