Op maandag 19 september overhandigt de heer Bernard ter Haar, directeur-generaal Milieu bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu samen met de heer Joost Helms, ambassadeur van Themateam duurzame mobiliteit en wethouder verkeer en milieu bij Eindhoven, het inspiratieboek 'Nieuwe energie voor mobiliteit' aan de negen gemeenten die in het inspiratieboek worden gepresenteerd als inspiratiebron.

Wethouder Robert Linnekamp is er trots op dat Zaanstad met het eigen groene wagenpark en de samenwerking met Q-Park als voorbeeld fungeert voor andere overheden en organisaties. Voorafgaand aan de overhandiging van het boek onthult de wethouder samen met Q-Park directeur Operations Gerard Brouwer de eerste 18 oplaadpunten voor elektrische auto's in de parkeerfaciliteit Q-ParkHermitage. In het inspiratieboek staan negen gemeentelijke duurzame-mobiliteitsprojecten beschreven en een project van de waterschappen die landelijke aandacht en navolging verdienen, waaronder dat van Zaanstad. Daarmee laat het boek de meest innovatieve, al gerealiseerde projecten van de afgelopen tijd zien, zoals: het inzetten van stadsdistributie voor het bevoorraden van de winkels in de binnenstad, parkeergarages met veel elektrische oplaadpunten, verbeterde voorzieningen voor fietsers en duurzame energieopwekking door de Waterschappen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Duurzame mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan de lokale klimaatdoelstellingen van gemeenten en de leefbaarheid van de stad. De boodschap is dan ook: volg de voorbeelden uit het boek, koppel klimaatbeleid aan duurzame mobiliteit en zet alle mogelijkheden in! Om kennisuitwisseling tussen gemeenten te bevorderen heeft Het Klimaatverbond in nauwe samenwerking met het Themateam Duurzame Mobiliteit en AgentschapNL deze publicatie over duurzame mobiliteit uitgegeven. Een samenvatting van de projecten staat op de website van Het Klimaatverbond op de betreffende ledenpagina's. Het inspiratieboek is te bestellen op de website van Sdu (www.sdu.nl).

Zaanstad en Q-Park
Gemeente Zaanstad werkt hard aan een schone en leefbare stad en wil dat Zaanstad in 2020 klimaatneutraal is. De gemeente geeft graag het goede voorbeeld door elektrische auto's en scooters te gebruiken voor dienstreizen en het gebruik van openbaar vervoer en fiets voor het woon-werkverkeer aan te moedigen. Hiermee is Zaanstad koploper op het gebied van elektrisch vervoer. In de parkeergarage Q-Park Hermitage komt het grootste oplaadpunt van Europa voor elektrische auto's, waar ook de gemeente gebruik van gaat maken. Maandag 19 september worden de eerste achttien oplaadpunten opgeleverd, van de in totaal 32 oplaadpunten. Daarvan worden er naast de oplaadpunten voor de gemeentelijke organisatie twee oplaadpunten opengesteld voor particulier gebruik. Hiermee wordt ingespeeld op een groeiende maatschappelijke behoefte en lopen Zaanstad en Q-park vooruit op het wagenpark van de toekomst. Met 900 parkeerplaatsen is Q-Park Hermitage de grootste parkeergarage van Zaandam en nu al het grootste 'e-tankstation' van Nederland. Volgens de heer Brouwer, Directeur Operations van Q-Park is de samenwerking met gemeente Zaanstad een uitstekend voorbeeld hoe publieke en private partijen door bundeling van hun krachten samen tot efficiënte, mobiliteits- en parkeeroplossingen komen.

De bijeenkomst in Zaanstad is de tweede bijeenkomst van de Europese Mobiliteitstoer, een serie van vier bijeenkomsten die Het Klimaatverbond organiseert tijdens de internationale 'Europese Mobiliteitsweek'.