Op energiegebied zijn we in Nederland niet slim bezig. We wekken weinig duurzame energie op, zeker in vergelijking met andere Europese landen. Daardoor staat ontwikkeling van de ‘groene industrie en dienstverlening’ nog in de kinderschoenen. Bovendien valt er qua energiegebruik nog heel veel te besparen. En we zijn ons nog onvoldoende bewust van de kosten en de verdienkansen van energie.

Gemeente Zaanstad heeft belangrijke stappen gezet om deze situatie te doorbreken. Zo heeft de gemeente een nieuw slim energiecontract gesloten, waarmee zij een substantiële daling van haar uitgaven aan energie heeft bewerkstelligd. Het is ook geen gewoon contract: het is een samenwerking in slimme oplossingen tussen gemeente en energieleverancier

Eigen Energie
Sinds kort test de gemeente haar eigen smart grid, een slim netwerk. Wat houdt dat in? Het betekent kortweg het slim afstemmen van vraag en aanbod. Belangrijke schakels in dit netwerk zijn het aanbod uit duurzame bronnen (gemeentelijke zonnepanelen) en de vraag (auto’s laden). Beide zijn grillig, maar wel goed voorspelbaar. Aan de ene kant met de weersverwachting, aan de andere kant met een reserveringssysteem voor de gemeentelijke elektrische auto’s. Daarnaast speelt de variatie in energiekosten een rol. Iedereen kent dag- en nachttarief, maar de prijs van energie fluctueert veel meer en is sterk afhankelijk  van vraag en aanbod. Een slimme klant maakt daar gebruik van. Zaanstad wil dat doen door bij een hoog eigen energieaanbod de eigen elektrische auto’s te laden. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat de autogebruiker wel de gevraagde kilometers kan afleggen. Om dat allemaal in goede banen te leiden, is slimme technologie nodig: het smart grid.

Samenwerken
Zaanstad is de eerste gemeente die actief een dergelijk eigen smart grid lanceert. De potentie is enorm. We zitten nu nog in een proefstadium, maar in de toekomst is uitbreiding van dit smart grid een aantrekkelijke optie voor met name bedrijven, maar ook bijvoorbeeld woningcorporaties om slim met energie om te gaan. Alle bedrijven en bewoners van Zaanstad zijn daarom van harte uitgenodigd om 1 maart a.s. de officiële lancering van dit smart grid bij te wonen. Ook u bent hierbij van harte uitgenodigd! Aanmelden kan via duurzaan@zaanstad.nl.

Ontdek ook hoe we in de toekomst veel slimmer en goedkoper met energie om kunnen gaan. Een toekomst die dichterbij is dan u denkt. En dan tankt u uw auto ook met energie die u op uw eigen dak opwekt!