Milieuwethouder Robert Linnekamp is sinds november de nieuwe voorzitter van Het Klimaatverbond. Het secretariaat van de vereniging verhuist daarom naar Zaanstad. Het projectbureau van Het Klimaatverbond verhuist per 1 februari van Apeldoorn naar Arnhem.

Gemeente Zaanstad wil in 2020 klimaatneutraal zijn. Een ambitieuze doelstelling die verder reikt dan de Zaanse gemeentegrenzen. Gemeente Zaanstad ambieert een voorbeeldfunctie en inspireert andere gemeenten om duurzaamheid op de agenda te zetten. Met het vertrek van voorzitter Hetty Hafkamp, burgemeester van Bergen, wierp gemeente Zaanstad zich in de vorm van milieuwethouder Robert Linnkamp op als nieuw gezicht. Beide partijen kunnen elkaar namelijk goed versterken.

Met elkaar meer energie
Robert Linnekamp behartigt als voorzitter van Het Klimaatverbond de duurzame belangen van inmiddels meer dan 160 gemeenten, provincies en waterschappen. Samen streven deze partijen naar een versnelling van de noodzakelijke energietransitie naar 100% hernieuwbare energie. Om dit te bereiken is een gezamenlijke stem richting het rijk van groot belang. Maar ook richting de leden en andere decentrale overheden maakt Het Klimaatverbond zich hard voor een klimaatneutrale toekomst. Door regionale samenwerking te stimuleren, wil Het Klimaatverbond een verbreding bereiken van koplopers naar een kritische massa van overheden, burgers en bedrijven. Zaanstad geeft hiervoor als trekker van de samenwerking aan duurzaamheid binnen de Metropoolregio Amsterdam ook zelf het goede voorbeeld.

Voorzitterschap en secretariaat in Zaanstad
Met het voorzitterschap van Linnekamp, verhuist ook het secretariaat van het Klimaatverbond naar Zaanstad. Christian Verberne, programmamanager Klimaat van gemeente Zaanstad, wordt de nieuwe ambtelijk secretaris. Hij is de opvolger van Sjaak de Ligt die deze rol in de afgelopen jaren vanuit de gemeente Apeldoorn heeft vervuld. Het programmabureau van Het Klimaatverbond verhuist per 1 februari van Apeldoorn naar Arnhem.

Adreswijzigingen

Vereniging Klimaatverbond

Bezoekadres
Stadhuisplein 100
1506 MZ Zaandam

Postadres
Postbus 2000
1500 GA Zaandam

Projectbureau Klimaatverbond (bureau landelijke projecten Klimaatverbond)

Oude Kraan 72
6811 LL Arnhem