Welke scholen in uw gemeente willen hun gebouw verduurzamen? De overheid bereidt een subsidieregeling voor die schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs daarbij helpt. De subsidie is naar verwachting najaar 2016 beschikbaar. Wilt u deze zomer direct met de voorbereiding aan de slag? Lees in het themadossier van de Green Deal Scholen welke stappen u nú kunt zetten.

Met een gezond en duurzaam gebouw werken scholen actief aan betere leerprestaties, minder ziekteverzuim én lagere exploitatielasten. Er is ruimte voor circa 150 subsidieaanvragen voor het inschakelen van een extern adviseur. Het betreft cofinanciering, dus ook van de schoolbesturen zelf wordt een bijdrage gevraagd.

Nodig een ambassadeur uit

Klimaatverbond is deelnemer van de Green Deal Scholen. Doel van dit samenwerkingsverband is kennis bundelen, hulpmiddelen aanreiken en partijen samenbrengen om van elkaar te leren. Diverse schoolleiders en huisvestingsverantwoordelijken zijn al ambassadeur van de Green Deal Scholen. Nodigt u gerust een ambassadeur uit om meer te vertellen over de mogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan de onafhankelijke deskundigen van de helpdesk via 085 -303 26 02.

Themadossier Grene Deal Scholen
Informatie subsidieregeling