De afgelopen 4 jaar heeft Klimaatverbond Nederland de Zonatlas vertaald naar de Nederlandse situatie, een actieve rol gespeeld in de doorontwikkeling van het instrument zelf en uitgerold over het hele land. Nu zullen onze taken worden overgenomen door Zonatlas NL BV. Dit doet Zonatlas NL BV vanuit een onafhankelijke positie, bij voorkeur in nauwe samenwerking met de lokale overheid. Zowel Klimaatverbond als provincie Gelderland zijn tevreden met de overdracht van de Zonatlas naar Zonatlas NL B.V.

Nu het gebruik van Zonatlas gemeengoed is geworden, en Zonatlas haar bestaansrecht heeft bewezen gaat Klimaatverbond Nederland haar aandacht richten op andere activiteiten die ook de energietransitie versnellen. Onze taken worden overgenomen door Zonatlas NL BV, een samenwerkingsverband met o.a. de Duitse makers van Zonatlas. Zonatlas NL BV heeft zich tot doel gesteld consumenten van de juiste informatie te voorzien om te verduurzamen m.b.v. zonne-energie: de lokale energietransitie. 

Sinds medio 2013 is, in opdracht van de provincie Gelderland, de Zonatlas uitgerold. Iedere Gelderse gemeente en inwoner heeft sindsdien een eigen Zonatlas waarop voor elk dak binnen de gemeente is te zien hoe geschikt het dak is voor zonnepanelen.
Er is veel gebruik gemaakt van dit instrument: er zijn ruim 100.000 daken bekeken en het aantal zonnepanelen in Gelderland is afgelopen jaren sterk toegenomen.
Vanaf 2016 zal het onderhoud van Zonatlas dus door Zonatlas NL BV worden gedaan. Hierbij is provinciale financiële ondersteuning niet meer nodig. En zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, houdt de ondersteuning vanuit Klimaatverbond Nederland ook op, eigenlijk al met ingang van 1 januari j.l.

De Zonatlas verdwijnt daarmee natuurlijk niet. De Gelderse gemeenten, ontvangen binnenkort een aanbod van Zonatlas NL BV om op individuele (gemeentelijke) basis door te gaan met de Zonatlas. Indien er in de tussentijd al vragen zijn dan kan contact worden opgenomen met info@zonatlas.nl.

We wensen Zonatlas Gelderland een heel mooi en energiek vervolg toe!