Het Klimaatverbond en Tetraeder.solar gaan in opdracht van de provincie Gelderland de Gelderse zonatlas ontwikkelen. De oplevering hiervan wordt rond mei verwacht. De verwachting is dat dit instrument de transitie naar een duurzame energievoorziening in Gelderland zal versnellen.

De Gelderse zonatlas is een interactief webinstrument dat voor ieder dak in Gelderland berekent hoe geschikt het is voor zonnepanelen, wat de kosten en de opbrengsten zijn. Niet alleen huishoudens, maar ook scholen en bedrijven kunnen via deze webtool uitrekenen hoe rendabel zonnepanelen op hun dak zijn. 
 
Slimme rekenhulp
Daken hebben een grote potentie voor duurzame energieopwekking. De zonatlas brengt de potentie voor zonne-energie nauwkeurig in beeld. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de hoogte van gebouwen, de oppervlakte en hellingshoek van het dak, de hoeveelheid zon en slagschaduw van bijvoorbeeld schoorstenen en bomen. De rekenhulp geeft automatisch aan welk deel van het dak het meest geschikt is voor zonnepanelen. 
 
Website
Rond mei 2013 zal de Gelderse zonatlas opgeleverd worden. Alle Gelderse gemeenten krijgen een eigen zonatlas waarmee ze een koppeling kunnen maken met hun eigen energiebeleid. Gemeenten kunnen ook zien wat zonnepanelen kunnen bijdragen aan het aandeel hernieuwbare energie. Voor de gemeente Arnhem en de gemeente Tiel is de zonatlas al beschikbaar (en buiten Gelderland: gemeente Groningen en de gemeente Ten Boer).
 
Stimulerende werking 
Dat de zonatlas door haar laagdrempeligheid daadwerkelijk kan bijdragen aan een toenemend aantal zonnepanelen in de regio is in Duitsland reeds gebleken. Daar maken al meer dan honderd gemeenten gebruik van de zonatlas en nam de installatie van zonnepanelen met 15 tot 20 procent toe in vergelijking met gemeenten zonder dit instrument.