Met de onthulling van een digitaal bord in de hal van het gemeentekantoor heeft de gemeente Elburg op donderdag 10 juli officieel 350 zonnepanelen in gebruik genomen. “Met deze zonnepanelen wekken we ongeveer 25% van ons totale stroomverbruik op”, aldus wethouder Rien Boukema (EB). “Daarmee is dit één van de grootste zonne-energie installaties in de regio.” Op het digitale bord dat in de hal van het gemeentekantoor hangt, kan iedereen zien hoeveel stroom de zonnepanelen opwekken en hoeveel CO2 uitstoot daarmee wordt voorkomen.

De gemeente Elburg wil hiermee haar inwoners en bedrijven stimuleren om minder energie te verbruiken en zelf ook duurzame energie op te wekken. Boukema: “Dit lijkt al effect te hebben, want ik zie op steeds meer daken in onze gemeente zonnepanelen verschijnen en ook van de subsidieregeling voor woningisolatie is ontzettend veel gebruik gemaakt.”

Witte dakbedekking
Op het dak van het gemeentekantoor van Elburg is de afgelopen maanden hard gewerkt door de installatiebedrijven Hulst-Flier, Draaijer en TMI-Bosch. Allereerst is de dakbedekking vernieuwd. De nieuwe dakbedekking is van een witte soort kunststof, welke milieuvriendelijker is dan de oude bitumenlaag. Deze witte dakbedekking reflecteert het zonlicht, waardoor minder warmte vanuit het dak in het kantoor komt. Daardoor hoeft de airco naar verwachting minder vaak aan, hetgeen tot energiebesparing leidt. Na het gereedkomen van de dakbedekking zijn op het dak 350 zonnepanelen geplaatst.

Op de zonatlas van de gemeente Elburg (www.zonatlas.nl/elburg) is te zien welke daken geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie, wat de kosten zijn en wat het oplevert.