2014 was zonniger dan normaal. Gegevens van het KNMI laten zien dat de landelijk gemiddelde zonne-instraling 4% hoger was dan het langjarige gemiddelde. In 2014 was de zonne-instraling 1066 kWh/m2. Ook het landelijk gemiddeld aantal zonuren is met 1845 uur zo’n 12% hoger dan het langjarig gemiddelde van 1639 uur. Dit is goed nieuws voor mensen die een zonne-energie installatie hebben.

De Universiteit Utrecht heeft door middel van een kengetal [1] vastgesteld wat een opbrengst van een zonne-energie installatie in Nederland is voor een gemiddeld jaar. Dit is 875 kWh/kWp. Met de zonne-instraling in 2014 is dit landelijk ruim 900 kWh/kWp, flink hoger dus. Het kengetal gaat overigens uit van een goed werkend systeem waarbij de oriëntatie optimaal is (op het zuiden gericht onder een hoek van 38 graden).

Regionaal zijn er duidelijk verschillen. De zonne-instraling is namelijk niet overal in Nederland hetzelfde. In de onderstaande figuren is de variatie van zonne-instraling in Nederland weergegeven en de daaruit afgeleide hoeveelheid opgewekte energie in kWh per kWp. De regionale verschillen in zonnestroomopbrengst kunnen wel 100 kWh/kWp zijn, wanneer een zonne-energie installatie in De Kooy (Noord Holland) wordt vergeleken met een in Deelen (Gelderland).

Men kan zelf nagaan of de zonne-energie installatie goed functioneert door de jaarlijkse opbrengst in kWh te delen door het totale vermogen van de installatie in kWp. In de Bilt zal een optimaal georiënteerde installatie van 3 kWp (12 zonnepanelen) in 2014 dan 2645 kWh hebben opgewekt. Dezelfde installatie in Wijk aan Zee komt uit op 2780 kWh.

Zonne-instraling 2014 in kWh/m2

Opbrengst voor een goed functionerend systeem in kWh/kWp