Het KNMI heeft op 9 oktober 2023 de nieuwe klimaatscenario's gepubliceerd. De scenario's schetsen een beeld van het toekomstige 'gemiddelde' weer en de kans op extremen en vervangen de scenario's van 2014. Tijdens ons webinar op 2 november praat Janette Bessembinder van het KNMI ons bij over deze scenario's waarbij we specifiek inzoomen op de toekomstbeelden voor hitte. Hoe wijken de nieuwe scenario’s af van die van 2014? En wat betekent dat voor ons hitteadaptatiebeleid en de aanpak van hittestress?

Dit webinar wordt georganiseerd door Samen Klimaatbestendig in samenwerking met Klimaatverbond Nederland.

Meld je aan

Het belang van klimaatscenario’s voor hitteadaptatie

De KNMI klimaatscenario’s worden opgesteld op basis van bronnen die ook IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, gebruikt. Ze geven als het ware de hoekpunten aan waarbinnen het Nederlandse klimaat in de toekomst hoogstwaarschijnlijk zal veranderen. De klimaatscenario's helpen ons de gevolgen van klimaatverandering in kaart te brengen en ondersteunen ons bij het tijdig aanpassen aan de veranderingen.

Bron: KNMI

 

Details over het webinar:

Datum: 2 november 2023

Tijdstip: 15:30 - 17:00 uur

Spreker: Janette Bessembinder, senior-adviseur bij het KNMI 

 

Wat je kunt verwachten

Inzicht in de actuele klimaatscenario's op het gebied van Hitte

Hoe we de klimaatscenario's kunnen toepassen voor effectief hittebeleid  

Gelegenheid om vragen te stellen die relevant zijn voor jouw organisatie

 

Aanmelden voor het webinar over de KNMI-klimaatscenario's

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Geef ze hieronder alvast door

 

Logo Samen Klimaatbestendig

Over Janette Bessembinder

Sinds 2005 werkt Janette Bessembinder bij het KNMI aan het op maat maken van klimaatdata en -informatie voor gebruikers uit een brede range aan sectoren, met name rond de KNMI klimaatscenario’s. Sinds 2002 werkt ze tevens als lector Klimaatgeletterdheid voor de Hogeschool van Amsterdam.

Naast het bewerken van klimaatdata richt zij zich ook op effectieve communicatie over klimaatverandering door professionals naar onder andere beleidsmakers en het bredere publiek.