Ben je bezig met een warmteinitiatief? Dan sta je sterker als je straks snel kunt inspelen op wetgeving die nu bij de Tweede Kamer ligt. Laat je dinsdag 12 december van 15:00 - 16:00 uur bijpraten door onze experts die bij de totstandkoming van de wetgeving betrokken zijn.

Meld je aan

Twee wetten met impact op de warmtetransitie

Het gaat om twee wetten die forse impact hebben op de warmtetransitie:

  • De Wet Collectieve Warmtevoorzieningen WCW (ook wel de Warmtewet genoemd).
  • De Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie. Die regelt onder andere hoe gemeenten kunnen besluiten om wijken op een bepaald moment aardgasvrij te maken.

We hebben bereikt dat niet alleen overheden maar ook warmtegemeenschappen een centrale positie krijgen rond warmtenetten. Dat biedt enorme kansen voor onze sector. Sluit aan, eventueel samen met een ambtenaar van jouw gemeente.

 

Na dit webinar weet je:

wat de laatste stand van zaken is;

wat dat voor energiecoöperaties betekent;

wat dit voor gemeenten betekent;

waar je nu al op kan voorsorteren;

wat de wetgeving betekent voor jouw samenwerking met overheden en marktpartijen.

 

Onze experts praten je bij

Je wordt bijgepraat door Siward Zomer (Coöperatief directeur bij Energie Samen) en Ilonka Marselis (Kennisontwikkelaar warmte). Zij zijn de afgelopen jaren betrokken geweest bij de onderhandelingen rondom deze wetgeving.

Siward Zomer

Ilonka Marselis

 

 

 

 

Organisatie

Het webinar organiseren we vanuit de Participatiecoalitie, samen met Stroomversnelling, een non-profit die innoveert in de praktijk binnen het domein van de energietransitie van woningen en wijken. En Klimaatverbond, een vereniging van decentrale overheden, die samenwerkt aan actief en impactvol klimaatbeleid.

  • Locatie: Zoom
  • Kosten: gratis deelname
  • Datum: dinsdag 12 december, 15:00 - 16:00 uur
  • Aanmelden: via deze link

Opname terugkijken: de opname publiceren we op deze pagina en via het Youtubekanaal van Energie Samen.

 

 

Meer informatie over de achtergrond en de betrokken organisaties

Crack the process

In twee sessies (november 2022 en juni 2023) keken we met ontwerpteams naar de mogelijkheden om een warmteproces te versnellen. Ook de mogelijke wetswijzigingen kwamen hierbij aan de orde. De resultaten van de eerste sessie publiceerden we in maart 2023. De tweede sessie is niet opgenomen.

Kennissessie lokale samenwerking: naar een 'nieuw normaal'

In deze kennissessie (26-09-2023) bespraken we vier beleids- en juridische instrumenten die kunnen bijdragen aan het versterken en het optimaal benutten van de kracht van bewonerscollectieven in de energietransitie: Dienst Algemeen Economisch Belang, Algemene aanbestedings- en staatsteunregels, Right to Challenge en Opgroeiruimte. Deze kennissessie is niet opgenomen.

Nieuws

‘Energiecoöperaties belangrijke rol in nieuw voorstel Wcw’ (nieuwsbericht, 09-07-2023)

Participatiecoalitie

Samen met vier andere organisaties bieden we een landelijk ondersteuningsprogramma voor de Regionale Energiestrategieën (RES'en). We ondersteunen onder andere 100-150 bewonersinitiatieven die hun wijk met een eigen plan aardgasvrij willen maken. Lees meer op participatiecoalitie.nl.

Stroomversnelling

Een non-profit die innoveert in de praktijk binnen het domein van de energietransitie van woningen en wijken. De leden die beslaan de gehele keten van gemeente, corporaties, bouwers tot toeleveranciers. Ook werkt Stroomversnelling via lobby aan de juiste randvoorwaarden in wet- en regelgeving. Lees meer op stroomversnelling.nl.

Klimaatverbond Nederland

Een vereniging van decentrale overheden die is opgericht in 1992. Onze vereniging telt op dit moment 150 leden bestaande uit gemeenten, provincies en waterschappen. Samen met hen werken we op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau aan actief en impactvol klimaatbeleid. Lees meer op klimaatverbond.nl