Er zijn verschillende regels die hoog energieverbruik tegengaan: de Energiebesparingsplicht en nu ook de regel dat alle kantoren een geldig energielabel C (of hoger) moeten hebben. Het percentage kantoorgebouwen dat voldoet aan deze verplichtingen, is schokkend laag. Gideon vindt het tijd voor actie! 

Kantoren verbruiken 34% van al het aardgas in Nederland. Al vanaf 2019 is het verplicht om te voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing. Het is al vele jaren bekend (vanuit het Bouwbesluit en Wet Milieubeheer) dat het kantoren verplicht wordt om per 2023 energiemaatregelen toe te passen die binnen 5 jaar terugverdiend worden voor eigenaren en gebruikers van panden die meer dan 50.000 kWh elektra verbruiken en/of meer dan 25.000 m2 aardgas. Doe je dat niet? Dan mag het gebouw niet meer als kantoor dienen en daarnaast hangen er stevige financiële sancties aan vast voor eigenaren, die kunnen oplopen tot €2.500 per week. 

(Artikel gaat verder onder de visual)

Alle Kantoren Label C

Echter, de harde realiteit is dat slechts 8,08% voldeed (in 2022) aan de Informatieplicht Energiebesparing en slechts 50% van alle kantoorgebouwen heeft momenteel een geldig energielabel C of hoger. 

Het schort bij kantooreigenaren, toezicht én handhaving aan urgentie. En dat terwijl bedrijven maar liefst 1 miljard kuub aardgas (evenveel als 833.000 huishoudens) en 5 miljard kWh elektriciteit (evenveel als 1,7 miljoen huishoudens) kunnen besparen door maatregelen uit te voeren die ze binnen 5 jaar terugverdienen. Hiermee kan Nederland de CO2-uitstoot met 4 Mton reduceren. (Onderzoek van Common Futures in opdracht van de NVDE.) 

Alle Kantoren Label C TabelHet verspillen van energie creëert meer schaarste, waardoor de prijzen stijgen en energiearmoede toeneemt. Daarnaast is het uiteraard slecht voor het klimaat. 

Gideon wil daarom bewustwording creëren en helpen door handelingsperspectief te bieden. Op www.allekantorenlabelc.nl maken zij onderscheid tussen 3 subgroepen: Bewuste Bedrijven, Betrokken Burgers en Ondernemende Overheid. Je kunt hier informatie en adviezen vinden: of je nu een brief naar jouw werkgever stuurt, de handhaving in je gemeente slimmer wil organiseren of als bedrijf gelijk aan de slag wil.  

Informatie die je als overheid hier kunt vinden betreft onder andere actuele kaarten met betrekking tot de Energiebespaarplicht en Labelverplichting, het handhavingsprotocol en financiering. 

Ook heeft Gideon een promotiefilmpje gemaakt van een (fictieve) kantoorbezetting. Bekijk hem hier of hieronder. Voldoet jouw gemeente al aan de verplichtingen? Help jouw ondernemers op weg en handhaaf waar nodig!