Middels de businesscase op de website van Warmetruiendag kunnen ondernemers aan de hand van 9 vragen achter hun maatschappelijke winst, financiële kosten en baten én klimaatwinst komen!

Door de 9 vragen in te vullen, krijgt u advies op maat voor uw organisatie over uw mogelijkheden tot energiebesparing. Kijk op www.warmetruiendag.nl/doe-mee/businesscase en vul ook voor uw organisatie de businesscase in! 

Met de businesscase heeft u inzicht in 3 soorten winst, specifiek voor uw bedrijf: de maatschappelijke, financiële en klimaatwinst. Het rekenmodel is in samenwerking met Van Beek Ingenieurs ontwikkeld.  

Maatschappelijke winst 

De maatschappelijke winst geeft het bereik aan van de besparing.  

Financiële kosten/baten 

De financiële kosten/baten geeft u inzicht in het aantal mensuren dat u inzet voor de besparing, de financiële besparing per Warmetruiendag, maar ook de besparing die u kunt bewerkstelligen als uw organisatie een week of zelfs heel stookseizoen uw verwarmingsinstallaties lager zet. 

Klimaatwinst 

De klimaatwinst geeft u inzicht in de besparing op gas. Ook hier is voor u inzichtelijk gemaakt wat dat betekend voor een week of heel stookseizoen aan besparing. 

Bezoek de website en kom er achter wat uw organisatie kan besparen aan energie!  

Verwarm uzelf en niet de wereld!