De gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen hebben samen met Greenport Duin- en Bollenstreek, Bedrijfsleven Bollenstreek en de provincie Zuid-Holland hebben een MKB-deal gesloten om een regionaal werkend virtueel Transitieloket Bollenstreek op te zetten: ZakelijkZuiniger.

Doel ZakelijkZuiniger

Het doel is om het bedrijfsleven in de regio ondersteuning te bieden bij de energietransitie: via een website, social media en print, bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen, zowel sectoraal als via bedrijventerreinen. Een tweede doelstelling is ook om in de eigen regio het “leverende bedrijfsleven” en het “vragende bedrijfsleven” beter aan elkaar te verbinden, om daarmee investeringen ook regionaal te laten plaatsvinden en lokaal/regionaal samenwerken voor de energietransitie te versterken.

 

Het transitieloket werkt samen met Duurzaam Bouwloket, dat zelf weer partnerpartij is van het DEB-platform (Duurzaam.Energie.Besparen.), het landelijke initiatief van MKB-Nederland

om bedrijven en de energietransitie beter bij elkaar te brengen.

Waarom dit virtuele serviceloket?

• Er is sprake van maatschappelijke urgentie. Er is geen twijfel over de noodzaak om snel en uitgebreid maatregelen te nemen om de gevolgen van klimaatverandering en de oorzaken daarvan aan te pakken op ieder schaalniveau. Bedrijven vertegenwoordigen een belangrijke doelgroep hierbij.

• Bedrijfsmatige overwegingen: investeringen in energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen zijn, o.a. door beschikbare subsidies, vaak rendabel voor bedrijven op de langere termijn.

 

• Wet- en regelgeving: de energiegerichte verplichtingen voor bedrijven nemen toe en daarmee de noodzaak om in actie te komen: ze moeten energie besparen en duurzame energie opwekken.

• Directe hulp: energievraagstukken zijn voor veel midden- en kleinbedrijven geen kerntaak en geen expertisegebied. Doel van het transitieloket is om bedrijven te helpen bij het maken van keuzes over weloverwogen transitieroutes (no regret maatregelen, in de juiste volgorde), de inzet van deskundige partners uit de regio (om de hoek), en de benutting van landelijke subsidies.

Wilt u meer informatie? Neem contact op via info@zakelijkzuiniger.nl