Invultijd: 3 minuten

Start de enquête

In hoeverre heeft jullie organisatie interesse om de opwek van duurzame energie binnen de regio te stimuleren? We stellen je hier graag enkele vragen over.

Als decentrale overheid heb je namelijk instrumenten om effectief te sturen op de verduurzaming van de lokale energievraag. Twee belangrijke instrumenten zijn het eigen energiecontract en zelflevering. Om deze sturing te stimuleren, richten we graag een kennisgroep op. Ook wel een Community of Practice (CoP). Beide begrippen leggen we hieronder uit.   

Inzichten uit de enquête helpen ons bij het optuigen van de CoP. Alvast bedankt voor je tijd. 

 

Definitie zelflevering:

In deze enquête wordt onder zelflevering verstaan: iedere vorm van energievoorziening waarbij lokaal opgewekte duurzame energie (van zowel eigen energiebronnen als niet eigen bronnen) op basis van gelijktijdigheid wordt geleverd. Gelijktijdigheid houdt in dat de energie verbruikt wordt op hetzelfde moment dat deze energie opgewekt wordt.

Definitie Community of Practice (CoP)

De CoP informeert en inspireert gemeenten en provincies bij de realisatie van zelflevering. Tijdens (digitale) bijeenkomsten kunnen de deelnemers kennis en praktijkervaringen delen, nieuwe ontwikkelingen en onderzoek bespreken en samen oplossingen creëren voor uitdagingen binnen dit vraagstuk.

Alle antwoorden behandelen we volledig vertrouwelijk.

"*" geeft vereiste velden aan

Past jouw organisatie al zelflevering toe?*
Wat is de belangrijkste reden waarom zelflevering interessant is voor jouw organisatie?*

Stel dat jij je aansluit bij de CoP Zelflevering, wat is voor jou belangrijk om hier uit te halen? (Meerdere antwoorden mogelijk)*