Het Klimaatakkoord vraagt decentrale overheden om meer lokale duurzame energie op te wekken. Dat vraagt om een andere invulling van het gemeentelijke aankoopbeleid van energie. In plaats van de hernieuwbare tegen een kleine meerprijs op de nationale, Europese of mondiale markt te kopen, kan de gemeente die meerprijs steken in een lokaal klimaatfonds. Met het geld kan ze vervolgens de duurzame opwekking in de eigen regio aanblazen en het energiegebruik slimmer inrichten.

In het kader van ons 30-jarig bestaan trekken we het land in. De tweede halte op onze toer ging over het nut van een klimaatfonds. Vragen die bij dit thema aan bod kwamen, waren onder meer:

 • Hoe kun je als lokale of regionale overheid de regie pakken op de opwekking van lokale duurzame energie?
 • Hoe geef je sturing aan de inkoop?
 • Welke duurzame investeringen doe je vervolgens met de opbrengst van de energie die lokaal is opgewekt? 

Als antwoord op deze vragen ontwikkelde Klimaatverbond Nederland samen met een aantal koplopergemeenten een speciaal daarvoor ingericht lokaal Klimaatfonds. Onderstaande video geeft een beeld van wat een Klimaatfonds inhoudt.

Online Magazine - Klimaatverbond Nederland - regie op de energietransitie in de wijkOnline magazine

De video geeft een goed beeld van de voordelen en meerwaarde van zo'n klimaatfonds. Maar hoe zet je zo'n fonds op en wat is daarvoor nodig? In ons online magazine gaan we aan de hand van een column, essay en meer dieper in op die vraag. De artikelen in het online magazine vind je via deze link of klik rechts op de afbeelding.

Digitale bijeenkomst

Vrijdag 22 april organiseerde Klimaatverbond Nederland, in samenwerkingen met de gemeente Heerlen en de zogenoemde WEB-gemeenten (Wageningen, Ede, Barnveld) een webinar die alles uitlegt over het klimaatfonds. Tijdens het plenaire deel zijn we dieper in gegaan op het nut en de kansen van een klimaatfonds en de behoefte die speelt bij decentrale overheden om met zo'n fonds te starten. Met ervaringsdeskundigen bespraken we vervolgens de aanpak, de uitvoering en het succes van een aantal gemeenten die al met een klimaatfonds aan de slag zijn gegaan. Dit deden we onder andere met:

 • Didi Dorrestijn-Taal, wethouder gemeente Barneveld
  Wat is het perspectief als het gaat om de (groene) energievoorziening voor de gemeente? Wat maakt die vraag op dit moment interessant en wat zijn stappen die gemeente Ede daarin heeft genomen? Waaruit bestaat de bestuurlijke bijdrage aan dit proces en wat is daarvan te leren? Didi Dorrestijn-Taal, wethouder van gemeente Barneveld vertelde in het webinar over het bestuurlijk draagvlak voor een regionaal klimaatfonds binnen de WEB-gemeenten.
 • Hans van der Logt, beleidsmedewerker energie en duurzaamheid gemeente Heerlen
  De gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen vormen samen Parkstad Limburg. Bij deze regiogemeenten is vastgesteld dat ze binnen de huidige energiecontracten 300 miljoen per jaar uit de regio laten wegvloeien. Dat geld willen ze graag lokaal benutten, zowel in investeringen in verduurzaming als in de economie in bredere zin. Hans van der Logt, beleidsmedewerker energie en duurzaamheid gemeente Heerlen, verkent momenteel de kansen van een klimaatfonds voor zijn regio.
 • Hansjurgen Heinen, energiecoördinator gemeente Ede
  De zogenoemde WEB-gemeenten (Wageningen, Ede en Barneveld) zijn al aan de slag gegaan met een klimaatfonds.  Hansjurgen Heinen, energiecoördinator gemeente Ede, licht de keuze voor een klimaatfonds toe en gaf tijdens de webinar meer inzicht over de start en uitvoering van hun regionaal klimaatfonds.

De online bijeenkomst terugkijken

Meer weten? Meepraten?

Het thema klimaatfonds was de tweede halte op onze (online) toer door Nederland. Via deze pagina op onze website blijft u op de hoogte van de andere thema’s die we graag met jou, jouw collega’s en jouw partners in de energietransitie bespreken. Wil je verder praten over dit onderwerp of heb je vragen of suggesties over de andere thema’s op onze toer? Laat het ons weten. Mail ons op: communicatie@klimaatverbond.nl.