Het nut van een klimaatfonds - Online Magazine - Klimaatverbond NederlandHoe geef je sturing aan de inkoop van lokale groene energie en hoe kun je vervolgens met de opbrengsten daarvan investeren in de verdere verduurzaming van de regio? Het antwoord klinkt simpel: stop met het inkopen van garanties van oorsprong (GvO’s), investeer dat geld in een klimaatfonds en pak met zo’n fonds de regie op de opwekking van lokaal duurzaam opgewekte energie. Dan de praktijk: Hoe ga je met een klimaatfonds aan de slag? In dit online magazine delen we onze inzichten.

Klik op de visual hier rechts van de tekst om naar het online magazine te gaan. In dit magazine kun je lezen hoe experts uit het werkveld vanuit verschillende invalshoeken kijken op dit thema.

Webinar

Wat is een klimaatfonds? Waarom is zo'n fonds belangrijk? En wat zijn de voordelen van zo'n klimaatfonds? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens een webinar die Klimaatverbond Nederland over dit thema organiseerde. Diverse gemeenten die met een klimaatfonds aan de slag willen namen deel aan dit webinar. Zij kregen advies van onze experts en partners die met zo'n dergelijke fonds aan de slag zijn gegaan. Hoe zijn zij te werk gegaan, met wie wordt er samengewerkt, wat heb je nodig en welke obstakels hebben ze moeten overbruggen om met een lokaal klimaatfonds de lokale duurzaam opgewekte energie te versnellen.

Klik hier om dit webinar terug te kijken.

Meer weten over het klimaatfonds?

Wil je als overheid vanuit je functie als bestuurders, beleidsmedewerker of raadslid meer weten over of meepraten op dit thema, lees dan hier verder op onze website. Wil je persoonlijk contact over dit thema, neem dan contact op met Hansjurgen Heinen, projectleider CO2-beprijzing en expert op het thema Klimaatfonds bij Klimaatverbond Nederland: hansjurgen.heinen@klimaatverbond.nl.