Klimaatverandering heeft impact op de koeltebehoefte van onze inwoners. Toch telt koeling nog niet volwaardig mee in het klimaatbeleid. Klimaatverbond Nederland stelt dat het aanpakken van het koeltevraagstuk de energietransitie kan verrijken. Als we het met z’n allen goed doen, vergroten we de kwaliteit van de leefomgeving van bewoners en houden we de energietransitie betaalbaar. Hoe? Een aanpak waarin de bewoner centraal staat en de domeinen Gebied, Gebouw en Gebruiker worden verbonden. 

Klik op de visual hier rechts van de tekst om naar het online magazine te gaan. In dit magazine kun je lezen hoe experts uit het werkveld vanuit verschillende invalshoeken kijken op dit thema.

Webinar

Over de koeltevraag is veel nog onbekend. Daarom trekken wij samen op met kennisinstellingen en andere partners. Samen werken we aan een overzicht van alle relevante informatie over dit belangrijke vraagstuk.

Om dieper op dit vraagstuk in te gaan organiseerden wij een webinar over het thema koelte. In dit webinar werd vooral de noodzaak voor samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie met andere beleidsdomeinen onderstreept mét inzicht in wat die samenwerking oplevert (of tegen welke problemen je in je uitvoeringspraktijk gaat aanlopen als je de samenwerking niet opzoekt).

Klik hier om dit webinar terug te kijken.

Meer weten over het thema koeltebehoefte?

Wil je als overheid vanuit je functie als bestuurders, beleidsmedewerker of raadslid meer weten over of meepraten op dit thema, lees dan hier verder op onze website. Wil je persoonlijk contact over dit thema, neem dan contact op met Jan Engels, projectleider Woon- en Leefomgeving bij Klimaatverbond Nederland: jan.engels@klimaatverbond.nl