Deze mini-enquête Hitte is een samenwerking van Samen Klimaatbestendig, TAUW en Klimaatverbond Nederland. Wij hopen met deze enquête een beter beeld te krijgen van de aandacht voor de toenemende hitteproblematiek bij gemeenten. Én van de vragen en ondersteuningsbehoeften die gemeenten hebben om slagvaardiger de hitteproblematiek vorm te kunnen geven binnen de klimaatadaptatieopgaven.

Het invullen van deze enquête kost u 5-10 minuten.

Wij verzoeken u om uw reacties voor 10 juni a.s. in te sturen. We zullen de uitkomst van deze enquête met u delen via onze website.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.