Bedankt dat je de tijd neemt om deel te nemen aan deze mini-enquête over klimaatrechtvaardigheid en lokaal (hitte)adaptatiebeleid. Het doel van deze vragenlijst is om een eerste indruk te krijgen van de actuele stand van zaken met betrekking tot klimaatrechtvaardigheid en adaptatiebeleid in Nederlandse gemeenten.

Deelname aan deze enquête is vrijwillig en de antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. We vragen je vriendelijk om de volgende vragen zo nauwkeurig en eerlijk mogelijk te beantwoorden.

Alvast bedankt!

Is er in jouw gemeente aandacht voor en kennis over de impact van klimaatverandering op kwetsbare en/of gemarginaliseerde groepen?(Vereist)

Bij ‘ja’, waar blijkt dat uit? Bij ‘nee’, zijn er aspecten die je zou willen oppakken?
Is er in jouw gemeente aandacht voor en kennis over het handelingsperspectief en (ontbreken van) privileges bij inwoners als het gaat om klimaatverandering en klimaatadaptatie?(Vereist)

Bij ‘ja’, waar blijkt dat uit? Bij ‘nee’, zijn er aspecten die je zou willen oppakken?
Heb je interesse om hier een keer verder over in gesprek te gaan?(Vereist)