Online bijeenkomst ‘De klimaatneutrale woon- en leefomgeving’
Regie op de energietransitie van onze wijken

In de rol van wegbereider en verbinder trekken we in het kader van ons 30-jarig bestaan door het land. We zoeken onze leden op en gaan met hen en partners in gesprek over vraagstukken als de wijkgerichte energietransitie, CO2-beprijzing, hitteadaptatie, inclusieve energietransitie, klimaatfonds, maatschappelijke energiedienstenorganisaties en andere urgente thema’s. Thema’s die vragen om een directe aanpak nu, als ook een langjarige aanpak en daarmee kennis- en capaciteitsopbouw ‘in huis’.

Onze eerste halte van de tour is op vrijdag 11 februari 2022 en heeft als thema ‘De klimaatneutrale woon- en leefomgeving; regie op de energietransitie van onze wijken’. Tijdens deze bijeenkomst nodigen wij u uit om kennis te maken met de samenlevingsroute naar de klimaatneutrale woon- en leefomgeving. We geven inzicht in de eerste verkenning van de maatschappelijke energiedienstenorganisatie waarin overheid, bewoners en marktpartijen gezamenlijk de regie pakken op de uitvoering van één van de grote uitdagingen waarvoor Nederland staat: het realiseren van een klimaatneutrale woon- en leefomgeving.

In het eerste deel van de bijeenkomst komen de volgende sprekers aan het woord:

 • Jan Engels, projectleider Woon- en Leefomgeving bij Klimaatverbond Nederland, vertelt over hoe we samen met 10 gemeenten aan de slag zijn met de samenlevingsroute in de European City Facility, een Europees programma om decentrale overheden te ondersteunen bij verschillende opgaven in de woon- en leefomgeving;
 • Stephan Brandligt, wethouder Duurzaamheid, Werk en inkomen en Financiën in gemeente Delft, gaat in op de uitdagingen voor gemeenten in de route naar een klimaatneutrale woon- en leefomgeving;
 • Nico Janssen, expert op het gebied van financiering en techniek in de energietransitie en partner in ons consortium, neemt ons mee in hoe we woonlastenneutraliteit en financiële en technische ontzorging voor verschillende doelgroepen kunnen organiseren als onderdeel van de samenlevingsroute.

In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we uiteen in drie groepen om door te praten over de volgende onderwerpen:

 • Het versterken van de regierol van de gemeente; hoe ziet dat eruit? Gerwin Verschuur van Energie Samen en Jan Engels leiden deze groep;
 • De rol van een wijkinitiatief; onder welke voorwaarden is het voor een wijk interessant om hiermee te starten en samen met de gemeente aan de slag te gaan met verduurzaming? Annerike Hekman van LSA bewoners leidt deze groep;
 • Verdieping over woonlastenneutraliteit en ontzorging; wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van een maatschappelijke energiedienstenorganisatie? Nico Janssen en Reint Brondijk van SVn leiden deze groep.
Praktische informatie:
Datum: vrijdag 11 februari 2022
Tijd: van 10.00 - 11.30 uur
Locatie: Online in Zoom

Voor wie is deze bijeenkomst interessant?
De bijeenkomst is met name interessant voor:
 • mensen die werkzaam zijn bij een gemeente (inclusief gemeentesecretaris en wethouder)
 • de betrokkenen uit de wijk
 • lokale of regionale bedrijven
 • energiecoöperaties
 • bredere netwerken betrokken bij de wijktransitie
Aanmelden