Uitstoot van CO2 zorgt voor schade. Door die schade te vertalen naar een CO2-prijs
worden investeringen met lage CO2-emissies goedkoper.

Klimaatverbond Nederland werkt met haar leden aan CO2-beprijzing. Uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zorgt voor schade. Door die schade te vertalen naar een CO2-prijs worden investeringen met lage CO2-emissies goedkoper. Interne CO2-beprijzing kan bijvoorbeeld een rol spelen bij aanbestedingen of kosten-batenanalyses. Als een CO2-prijs onderdeel wordt van de totaalprijs van iets – en dat kan op verschillende manieren – wegen we de impact op het klimaat mee in onze besluiten. Dit maakt het voeren van maatschappelijk verantwoord beleid gemakkelijker en laagdrempeliger.

Publicaties

Rekenen met de Toekomst – Werkplaats CO2-beprijzing 2022

Rekenen met de Toekomst – Werkplaats CO2-beprijzing 2022

In 2021 startte Klimaatverbond Nederland, in samenwerking met Alliander en PIANOo, een serie webinars en werksessies, onder de noemer Werkplaats Rekenen met de Toekomst. Doel was om de eerste inzichten…

Pressurecooker in provincie Fryslân: Circulair werken vraagt om een circulair werkende organisatie

Pressurecooker in provincie Fryslân: Circulair werken vraagt om een circulair werkende organisatie

Landelijke en decentrale overheden hebben zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen. Provincie Fryslân heeft voor klimaat en circulariteit een aantal, elkaar aanvullende, doelen gesteld. Ten aanzien van het klimaat realiseren ze…

Een Klimaatfonds: regie via inkoop van lokale groene stroom

Een Klimaatfonds: regie via inkoop van lokale groene stroom

Gemeenten hebben, vaak zonder het te beseffen, een berg geld beschikbaar voor krachtig duurzaam energie- en klimaatbeleid. Het is het geld dat ze nu uitgeven aan groencertificaten voor inkoop van…

 • Rekenen met de Toekomst – Werkplaats CO2-beprijzing 2022

  Rekenen met de Toekomst – Werkplaats CO2-beprijzing 2022

  In 2021 startte Klimaatverbond Nederland, in samenwerking met Alliander en PIANOo, een serie webinars en werksessies, onder de noemer Werkplaats Rekenen met de Toekomst. Doel was om de eerste inzichten…

 • Pressurecooker in provincie Fryslân: Circulair werken vraagt om een circulair werkende organisatie

  Pressurecooker in provincie Fryslân: Circulair werken vraagt om een circulair werkende organisatie

  Landelijke en decentrale overheden hebben zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen. Provincie Fryslân heeft voor klimaat en circulariteit een aantal, elkaar aanvullende, doelen gesteld. Ten aanzien van het klimaat realiseren ze…

 • Een Klimaatfonds: regie via inkoop van lokale groene stroom

  Een Klimaatfonds: regie via inkoop van lokale groene stroom

  Gemeenten hebben, vaak zonder het te beseffen, een berg geld beschikbaar voor krachtig duurzaam energie- en klimaatbeleid. Het is het geld dat ze nu uitgeven aan groencertificaten voor inkoop van…

Team CO2-beprijzing

Dieuwertje

Dieuwertje Walch

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Judith

Judith van de Geer

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Jos

Jos van der Schot

Inhoudelijk (Beleids)medewerker