AT LASTAlweer ruim een jaar geleden diende Klimaatverbond Nederland met een vijftal andere Europese organisaties een aanvraag in voor 'AT LAST’, een Europese samenwerking (LIFE) met betrekking tot verduurzaming en versnelling van de energietransitie. Inmiddels hebben we groen licht van de Europese Commissie voor dit project, en kunnen we aan de slag. Er zijn al een aantal gemeenten die hebben aangegeven aan dit project deel te willen nemen, maar er kunnen er nog meer bij. Dus meld je aan als je denkt dat dit een mooie kans is voor jouw gemeente!

Hieronder en in de bijlage vind je meer informatie over wat het project inhoudt. We denken dat dit Europese project een mooie kans biedt aan gemeenten die bezig zijn met de verduurzaming van wijken, en horen het graag als jullie mee willen doen!

Aanmelden kan via melanie.miltenburg@klimaatverbond.nl.

Drie vragen over AT LAST

 

1. Waar gaat het project om?

Het project AT LAST heeft tot doel om gemeenten in Europa te ondersteunen met het structureel versnellen en opschalen van de verduurzaming van buurten aan de hand van een wijkuitvoeringsplan (WUP). Hierbij is de focus op een geïntegreerde aanpak, het opzetten/ondersteunen van collectieve financiering (subsidies), en publiek-privaat-maatschappelijke samenwerking.

Het project is inmiddels gestart en loopt tot maart 2026.

2. Wie doen er mee?

In zo’n 25 steden/gemeenten in Nederland, Italië, België en Zweden zullen pilots worden uitgevoerd. Daarna zullen de resultaten met vele andere steden/gemeenten worden gedeeld.

3. Wat gaan we doen in de Nederlandse pilot?

Met ons project willen we gemeenten ondersteunen die in 2024 willen starten met een collectieve aanpak/buurtproces om woningen te verduurzamen. Indien dit een buurtproces is waarbij ook naar andere aspecten (zoals energiearmoede, klimaatadaptatie en biodiversiteit) wordt gekeken, dan juichen wij dat van harte toe. We doen in – en met – de pilotgemeenten een uitgebreide stakeholderanalyse om een goed beeld te krijgen wie er allemaal een rol en invloed hebben in de wijk. Uiteraard maken we daarbij gebruik van analyses die al gedaan zijn. Ook onderzoeken we bij de pilotgemeenten (via action research) de verschillende organisatie/beheermodellen worden toegepast in deze renovatie/verduurzamingsprojecten.  Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de toegepaste geïntegreerde planning en calculatiemodellen, sociale-impactanalyse, collectieve financiering, kwaliteitsbewaking en organisatiemodellen. Om het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de pilotgemeenten te ondersteunen, zetten we een Community of Practice op. Daarin kunnen gemeenten ook aangeven waar ze tegenaan lopen of welke (kennis)behoeften er zijn. Op basis daarvan bieden we training (online of offline) en/of workshops aan. Deze trainingen zijn onderdeel van het bredere Europese project en maken gebruik van de geïdentificeerde best practices.

 

De Europese componenten

Deelnemende gemeenten profiteren ook van activiteiten uit het bredere, Europese project. Dit zijn onder andere:

  • Een analyse van Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAP), en van de financiële mogelijkheden voor het uitvoeren van energie- en klimaatactiviteiten.
  • Training op het gebied van financiering, governance en cross-sectorale integratie, waarbij gebruik wordt gemaakt van best practices uit heel Europa.
  • Deelname aan een Community of Practice op Europees niveau.

Wat verwachten we van deelnemende gemeenten?

Deelnemende gemeenten zijn in 2024-2026 bezig met de verduurzaming van woningen, op buurtniveau, en zijn bereid dit met een collectieve aanpak/buurtproces te doen. De gemeente is geïnteresseerd om uit te proberen en/of te ervaren hoe dit organisatorisch vorm gegeven kan worden en betrekt daarin ook bewonersinitiatieven (zoals een energiecoöperatie) en een woningbouwcorporatie indien deze actief zijn in de wijk.

Daarnaast is de gemeente voornemens om ongeveer een keer per twee maanden deel te nemen aan de Community of Practice en om inhoudelijk bij te dragen aan het verzamelen van praktijkervaringen en lessons learned gedurende de duur van het project.

Meer informatie

Bekijk dit PDF voor uitgebreide informatie over AT LAST. 

Voor vragen en aanmelden: jan.engels@klimaatverbond.nl