In samenwerking met Climate Alliance en 20 andere partners uit 11 landen, brengt Klimaatverbond Nederland de duurzame ontwikkelingsdoelen onder de aandacht bij haar leden en het publiek. De boodschap “lokale oplossingen voor wereldwijde uitdagingen” staat centraal. Klimaatverbond Nederland zoekt samen met lokale overheden naar de mogelijkheid hoe de Duurzame Ontwikkelingsdoelen een onderdeel kan worden van lokale plannen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn een ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties (VN). Met deze agenda wil de VN een einde maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Deze ontwikkelingsdoelen werden in 2015 vastgesteld in samenspraak met burgers en organisaties over de hele wereld. Ze vertegenwoordigen daarmee de wensen van de wereldbevolking als het gaat om een duurzame toekomst voor iedereen. Hieronder treft u een overzicht van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Klimaatverbond Nederland en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Klimaatverbond Nederland ziet en onderstreept het belang van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Als klimaatorganisatie ligt onze focus voornamelijk op de “groene ontwikkelingsdoelen”. Samen met lokale overheden zijn continu op zoek mogelijkheden om deze ontwikkelingsdoelen onderdeel te maken van lokaal (klimaat)beleid. Deze doelen zijn:

 • Doel 7 - betaalbare en duurzame energie
 • Doel 11 - duurzame steden en gemeenschappen
 • Doel 12 - verantwoorde consumptie en productie
 • Doel 13 - klimaatactie
 • Doel 14 - leven in het water
 • Doel 15 - leven op het land
 • Doel 17 - partnerschap om doelstellingen te bereiken

Waarom ook aansluiten met uw gemeente of provincie?

Er zijn een aantal goede redenen voor u als gemeente of provincie om in te zetten op de bovengenoemde groene (en de andere 10) ontwikkelingsdoelen. We zetten een aantal belangrijke redenen op een rij:

 • De Duurzame Ontwikkelingsdoelen vormen een internationaal erkend raamwerk met een positieve blik op de toekomst. Het is een helder, bruikbaar en integraal kader om als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen en toetsen van beleid;
 • Uw gemeente draagt direct bij aan een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld, zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten;
 • De Duurzame Ontwikkelingsdoelen vormen een verbindend element in de samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
 • Gezien de wereldwijde aandacht vormen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen een prachtig thema om uw gemeente internationaal te profileren

Wat doet Klimaatverbond Nederland zelf om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen onder de aandacht te brengen?

Behalve dat Klimaatverbond Nederland al haar leden vraagt om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zoveel mogelijk op te nemen in lokaal beleid, brengt Klimaatverbond Nederland ze zelf ook onder de aandacht. We geven drie initiatieven als voorbeeld.

De Kinderklimaattop

Tijdens de Kinderklimaattop maken honderden kinderen op een speelse en educatieve wijze kennis met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het uitgangspunt is dat kinderen zelf werken aan een lokaal actieplan met wereldwijde impact. De actieplannen die ze maken moeten concreet uitvoerbaar zijn. Denk aan zonnepanelen op het schooldak, een groen schoolplein of betere scheiding van afval.

Documentaire Countdown on River Xingu V

De documentaire neem de kijker mee naar Belo Monte aan de Xingu rivier in Brazilië. De komst van een waterkrachtcentrale vernietigd een groot deel van het regenwoud en daarmee tal van ecosystemen. Ook wordt de inheemse bevolking verdreven. Over de daadwerkelijke opbrengst van de waterkrachtcentrale bestaat veel twijfel, maar zowel de inheemse bevolking als ook tal van milieuorganisaties staan machteloos tegen de ijzeren wil van de regering. Klimaatverbond Nederland biedt deze documentaire aan aan scholen of jeugdverenigingen die verder willen praten over het klimaat en de gelijkheid in de wereld. 

(Klik op het beeld hieronder om de trailer van deze documentaire te bekijken)

 

Campagne A Good Life is Simple

De campagne “A Good Life is Simple” gaat over de steeds groter wordende impact die wij als mens hebben op onze aarde. Onze consumentengedrag laat een enorme ecologische footprint. Over juiste arbeidsomstandigheden nog maar te zwijgen. Willen we een beter bestaan voor mens en aarde, dan moeten we onze gewoontes veranderen. De campagne “A Good Life is Simple” vraagt ons om onze gewoontes onder de loep te nemen en ons leven simpeler te maken. Door onze producten dichter bij huis te kopen, door wat vaker op de fiets te springen in plaats van de auto te pakken. Heel moeilijk is het niet: een goed leven is simpel! (Deze campagne is reeds ten einde).

A Good Life is Simple - SGD - Change the Power - (Em)Power to change

(Klik op de posters om ze in groot formaat te downloaden en op te hangen)

Whitepaper

In vogelvlucht hebben we u kort en krachtig geïnformeerd over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en hun belang. Wilt u meer informatie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, dan hebben wij voor u een zogenoemde Whitepaper gemaakt. Hierin leest u meer gedetailleerd over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. U kunt deze hier downloaden.

Aan de slag

Wilt u als gemeente of provincie aan de slag met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of wilt u gebruik maken van onze documentaire of campagne, neem dan contact met ons op.

Contactpersoon: Petra Lettink
Telefoon: 088-0238900
Mail: info@klimaatverbond.nl