De hitte- en eenzaamheidskaart is een kaart die de hittekwetsbaarheid op wijkniveau weergeeft. De kaart combineert de locatie van eenzame ouderen (als grootste kwetsbare groep) en hitte-intensiteit. Gemeenten kunnen deze kaart gebruiken om te zien in welke wijken hittekwetsbaarheid het grootst is, om daar de samenwerking te zoeken met het sociale domein in de aanpak van hitterisico’s.

De hitte- en eenzaamheidskaart is een kaart die de hittekwetsbaarheid op wijkniveau weergeeft. Gemeenten kunnen deze kaart gebruiken om te zien in welke wijken hittekwetsbaarheid het grootst is, om daar de samenwerking te zoeken met het sociale domein in de aanpak van hitterisico’s.

Proeftuin Hittestress en Gezondheid

De hitte- en eenzaamheidskaart is één van de resultaten van de Proeftuin Hittestress en Gezondheid, die Klimaatverbond Nederland in samenwerking met TAUW en in opdracht van de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) in 2019  in vier gemeenten (Groningen, Utrecht, Tilburg en ’s-Hertogenbosch) heeft uitgevoerd om de kwetsbaarheid van eenzame ouderen voor hitte te verminderen.

De kaart combineert data over de intensiteit van hitte uit de klimaateffectatlas met data over de aanwezigheid van eenzame 75-plussers (als de grootste kwetsbare groep voor hitte) uit het programma Eén tegen Eenzaamheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Beschikbaar voor alle gemeenten

De kaart is in eerste instantie gemaakt voor de G40 gemeenten, maar komt met hulp van Climate Adaptation Services begin 2020 beschikbaar voor alle gemeenten, in combinatie met de nieuwe hittegevoelskaart van Witteveen en Bos.