Een historisch moment. Op 15 april is tijdens de Kinderklimaattop in gemeente Velsen het allereerste Nationale Kinderklimaatakkoord ondertekend. 23 Groepen 7 en 8 van basisscholen verspreid over heel Nederland bedachten welke afspraken zij het belangrijkste vinden om verdere klimaatverandering te voorkomen. De afspraken die opgetekend zijn in dit akkoord, ook wel het ‘Verdrag van Velsen’ genoemd, zijn vervolgens aangeboden aan Ed Nijpels (voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord) en Tweede Kamerleden Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) en Kouthar Bouchallikht (GroenLinks). Teunissen heeft zelfs Kamervragen gesteld naar aanleiding van het Kinderklimaatakkoord.

De stem van kinderen telt

“Net zoals het landelijke klimaatakkoord gebaseerd op de afspraken uit Parijs, hebben kinderen nu een nationaal Kinderklimaatakkoord ondertekend. Hierin staan afspraken om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Maar ook afspraken over hoe we ons kunnen aanpassen aan een veranderend klimaat en over hoe we om moeten gaan met klimaatrechtvaardigheid. Een enorm stoere stap van de kinderen om via een Kinderklimaatakkoord zo duidelijk hun stem te laten horen. Het gaat immers om hun toekomst”, zegt Petra Lettink van Klimaatverbond Nederland en organisator van de Kinderklimaattop.

Kinderklimaattop 2021 - Nationale Kinderklimaatakkoord

Raadzaal Velsen omgebouwd tot studio voor Kinderklimaattop

De Kinderklimaattop werd dit jaar georganiseerd in samenwerking met gemeente Velsen. Vanwege het coronavirus was het voor eerst in de geschiedenis van de top niet mogelijk om kinderen op de locatie te verwelkomen. Daarom werd het hele programma online uitgezonden, waardoor alle kinderen in heel Nederland live konden meekijken én meestemmen over de afspraken die zij wilden laten opnemen in het allereerste Kinderklimaatakkoord.

Goede ideeën van kinderen verdienen een podium

“Het was een bijzondere missie om deze Kinderklimaattop online te organiseren. Maar het moest ons gewoon lukken. Deze kinderen hebben zulke goede ideeën en verdienen het om gehoord te worden. Daarom wilden wij hen een podium bieden.” zegt Sebastian Dinjens, wethouder van gemeente Velsen vol trots. “Ik ben heel erg trots op alle kinderen dat zij zich zo goed durven uit te spreken. Dat het is gelukt om op deze online manier scherpe afspraken vast te stellen om te helpen verdere klimaatverandering tegen te gaan. Ik ben blij met de toezegging van alle maatschappelijke partners om het akkoord verder te brengen. Nu moeten we namelijk iedereen aan boord krijgen om hiermee ook echt aan de slag te gaan!”

De drie belangrijkste afspraken vormen de basis voor het allereerste Nationale Kinderklimaatakkoord. Deze drie afspraken luiden:

  • Duinen ophogen, dijken versterken (ingebracht door Basisschool De Kariboe uit Heemskerk)
  • Minder vlees eten (ingebracht door Basisschool De Venen uit Reeuwijk)
  • Een boom eruit, twee ervoor terug (ingebracht door ATlas 3 uit Hilversum)

De andere afspraken vindt u hier op de website over de Kinderklimaattop.

Kinderklimaatop

Philip de Roo-Prijs

Ook dit jaar is de Philip de Roo-prijs uitgereikt. Deze gaat naar groep 7 van basisschool De Rozenbeek uit Velserbroek met de poster: Alle lantaarnpalen in Nederland op zonne-energie. Zij ontvingen de eervolle prijs voor de beste en meest inspirerende poster. De kinderen maakten deze poster voorafgaand aan de Kinderklimaattop. Ze verbeeldende afspraken voor het Kinderklimaatakkoord. Omdat de basisschool niet op locatie aanwezig kon zijn, wordt de Philip de Roo-Prijs binnenkort op hun school aan de kinderen overhandigd. Behalve de prijs krijgen zij samen met  ATlas 3 uit Hilversum en basisschool De Origon uit IJmuiden, die respectievelijk tweede en derde werden, een prominente plek in het Pieter Vermeulen Museum, centrum voor natuur- en milieueducatie in Velsen.

Terugkijken?

Een korte terugblik zie je via deze aftermovie.

Om deel 1 van de Kinderklimaattop terug te kijken waarin de kinderen hun posters en afspraken bespreken, kijk dan de aflevering hier terug.

Wie deel 2 wil terugkijken waarin het nationale Kinderklimaatakkoord wordt ondertekend, kan dat doen via onderstaande video.

Bekijk de film- en fotoverslagen van voorgaande jaren: