Uitkomst enquête inclusieve participatie: “Inclusieve energietransitie belangrijk, maar hoe dan?”Er is nog maar weinig onderzoek gedaan een inclusieve energietransitie. Voor Klimaatverbond Nederland is het - ook in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (o.a. doel 10 en 17) - van belang om zich voor het vraagstuk sterk te maken en van meer onderbouwing en voorbeelden te voorzien. Hiervoor hebben wij een samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut voor een onderzoekstraject, waarmee we een kort (9 maanden) onderzoek gaan uitvoeren. Dit zijn wij momenteel aan het uitwerken in een tweetal wijken in Utrecht en Arnhem. Hierbij organiseren we (groeps)interviews en bijeenkomsten met zowel professionals vanuit de gemeenten als sleutelpersonen vanuit de migrantengroepen.

Hierna willen we ook een dialoog te creëren die zal helpen bij ‘het naar elkaar toebrengen van de agenda’s van beide partijen’. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door Verwey Jonker Instituut, met ondersteuning en betrokkenheid van Klimaatverbond.

Dit onderzoek moet het belang van dit vraagstuk verder agenderen en dient ook een aanzet voor vervolgonderzoek op grotere schaal.