De Wijksafari Hitte is een initiatief van Klimaatverbond Nederland, LSA Bewoners, Buurkracht en weervrouw Margot Ribberink. Gezamenlijk organiseerden ze in 2021 de eerste vijf wijksafari’s: ’t Broek in Arnhem (21 april); Zandweerd-Noord in Deventer (28 juni); Bottendaal in Nijmegen (5 juli); Vinkhuizen in Groningen (8 juli); en het Soesterkwartier in Amersfoort (7 september). Het is een goede en laagdrempelige manier voor medewerkers van gemeenten om samen met wijkbewoners op zoek te gaan naar ‘hotspots’ in wijken.

Een kaal, versteend plein zonder enige schaduw, dat bankje bij de kinderspeelplaats dat altijd pal in de zon staat als je er je spelende kind ’s middags in de gaten wilt houden, of die appartementen waar na de renovatie alle zonwering is verdwenen. Als je het ze vraagt, weten bewoners ze precies te noemen: de plekken waar het zomers onaangenaam heet kan worden. De Wijksafari Hitte brengt deze inzichten samen. In een 2-uur durende bijeenkomst neemt de safari bewoners (virtueel) mee op ontdekkingstocht in de eigen wijk, om samen met gemeenteambtenaren en andere professionals te kijken hoe het anders kan. Zo levert de wijksafari nieuwe inzichten en contacten op voor de aanpak van hittestress. De drempel tot het nemen van maatregelen wordt hierdoor verkleind en de wijk komt in beweging om hittestress te verminderen.

 

 

 

Ook voor de gemeente biedt de Wijksafari Hitte kansen. Het is wenselijk dat bewoners zelf de urgentie inzien van het nemen van hitteadaptatie maatregelen in de wijk, zodat zij elkaar en andere wijken kunnen inspireren. Dit sluit aan bij de behoefte van gemeenten aan een grote mate van bewonersparticipatie. Daarnaast kan de wijksafari de kennis van professionals die werkzaam zijn binnen de domeinen gebied – gebouw – gezondheid over de risico’s van hitte verrijken en hen meer betrekken bij de aanpak van hitte. Kortom, het tegengaan van hitte middels een wijksafari is een investering in buurtkwaliteit en draagt bij aan buurtparticipatie en kennis over hittestress.

Ook een Wijksafari hitte in jouw wijk of gemeente?

Ben je geïnteresseerd geraakt in de Wijksafari Hitte of wil je meer informatie? Dan kan je contact opnemen door een mail sturen aan Melanie Miltenburg of lees onze nabeschouwing van de vorige Wijksafari's hitte hier.