Biodiversiteit is essentieel voor onze gezondheid, levenskwaliteit en economie en vormt daarmee de basis van een duurzame samenleving. Het is breed bekend dat die biodiversiteit enorm onder druk staat, ook in onze woon- en leefomgeving. Klimaatverbond Nederland deed, op basis van een analyse van warmtetransitievisies en gesprekken met ambtenaren en maatschappelijke organisaties, een eerste verkenning van de rol van biodiversiteit in onze wijken en woningen van de toekomst. Het doel van deze verkenning was om beter te begrijpen hoe biodiversiteit invloed heeft op de warmtetransitie. De opgedane kennis willen we inzetten bij de ondersteuning van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en maatschappelijke organisaties die aan de slag zijn of gaan met deze belangrijke opgave.