The scenario study Welfare, Prosperity and the Human Environment (WLO1) forecasts longterm developments on four topics, climate being one of them. The study’s climate scenarios have been constructed taking into account various ways of international collaboration on the climate issue around the world. The WLO climate scenarios are characterised by a CO2 emission budget for the rest of the century and an associated CO2 emission reduction target. Under the High reference scenario, the world prospers and manages to agree on a low CO2 emission budget and is able to achieve large CO2 emission reductions. Under the Low reference scenario, far less CO2 emission reduction is achieved. In addition to these High and Low scenarios, other WLO scenarios comprise an analysis of what happens to CO2 emission reduction if the world manages to stay at or below a global temperature increase of two degrees Celsius. The way these scenarios have been constructed has implications for how the benefits of CO2 emission reductions are addressed and how they can be valued in costbenefit analysis (CBA).

Feitelijk zijn het deze berekeningen, nog van 2015 en daarvoor, die de huidige basis vormen van de meeste CO2 prijs bepalingen. Op pagina 3 staat een belangrijke tabel die aan geeft dat bij een 2 graden scenario de prijsrange tussen de 60 en 300 Euro ligt, oplopend naar 2030 tussen de 100 en 500 Euro naar 2050 tussen de 200 en 1000 Euro. Een 1.5 graden doelstelling is nog niet bepaald (rapport is van ‘voor’ Parijs) terwijl de emissiereductie voor het ambitieuze scenario nog op 40% voor 2030 staat (nu 55%) en 65% voor 2050 (nu >95%).