TNO stelt in oktober 2022 in haar whitepaper dat er stevig ingezet moet worden op energiebesparing in de gebouwde omgeving. De bestaande wijkaanpak leidt namelijk tot onvoldoende tempo: het huidige tempo is maximaal 30.000 woningen per jaar terwijl het er 300.000 zouden moeten zijn.

In het rapport delen we de inzichten die we op hebben gedaan in een onderzoekstraject met meerdere gemeenten die gebruik hebben gemaakt van financiering voor een Investment Concept door de EU City Facility: Een voorstudie naar de kansen en bedreigingen voor een Maatschappelijke Energiediensten Organisatie (M-Edo). Deze inzichten zijn tot stand gekomen door veldwerk in 6 Gelderse (en deels in 4 Utrechtse) gemeenten, mede dankzij de inzet, kennis en ervaring van onze partner BouwhulpGroep.

Deze inzichten laten zich bundelen in drie hoofdconclusies:

  1. Sluit aan bij de leefwereld van bewoners: zorg voor financiële en technische ontzorging en zorg voor een wijkproces waar bewoners vertrouwen in hebben
  2. Vertaal de te nemen fysieke maatregelen in woningen in componenten zodat er een continue en langdurige vraag ontstaat waar bedrijven op in kunnen spelen
  3. Het proces waar bewoners vertrouwen uit putten en dat tot een langjarige vraag leidt waar bedrijven op in kunnen spelen komt alleen tot stand als gemeenten stevig regie nemen

In het rapport werken we uit hoe het samenspel tussen bewoners, bedrijven en gemeenten vormgegeven kan worden. Het rapport kun je downloaden via de blauwe button hieronder.