Het overzicht van de belangrijkste bevindingen van het expertnetwerk, geleid door Navigant (voorheen Ecofys), dat interne CO2-beprijzing onderzocht in 2018 en daarmee de kaders aan geeft waarmee de experimenten bij o.a. VNG, IPO en UvW zijn gestart in 2019.

Dit rapport biedt een goede praktische basis om te doorgronden wat met interne CO2 beprijzing mogelijk is. Concrete voorbeelden van aanbestedingen, bv rond wegen en een beschrijving van het werkveld geven de basis van de experimenten die met de Kimaatenveloppe CO2 schaduwbeprijzing mogelijk is.