De gemeente Nijkerk heeft Janssen & Johann gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een ESCo (Energy Service Company) voor verduurzaming van (grondgebonden) eigen woningbezit, oftewel particuliere woningen in de gemeente Nijkerk. Daarnaast is gevraagd om een gedetailleerde businesscase voor een ESCo Nijkerk op te stellen en opzet van ESCo Nijkerk voor te bereiden.

Uit het door Janssen & Johann uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek komt naar voren dat opzet van een ESCo voor verduurzaming van grondgebonden particuliere woningen weliswaar (zeer) complex is en aan allerlei kostenverhogende wet- en regelgeving gebonden, maar in principe wel haalbaar is. Ook technisch-organisatorisch, in de zin van keuze en doorrekening van de opbrengsten van uit te voeren maatregelen, kwaliteit van de uitvoering en administratieve afhandeling van transacties is een ESCo voor de particuliere markt, ondanks hoge eisen haalbaar. Het hele rapport over de haalbaarheid kunt u hier downloaden.