In 2016 heeft het Gelders Energieakkoord een verkenning uitgevoerd, om de mogelijkheden voor de ESCo in Gelderland in beeld te brengen. Deze verkenning naar de ESCo is breed opgevat en opgepakt. Oplossingen zijn op voorhand niet uitgesloten. Bijvoorbeeld de vorm (één Gelders energiedienstenbedrijf) is niet van tevoren bepaald. Het begrip energiedienstenbedrijf is niet meer dan een werktitel. Ook de schaal is niet nog niet gekozen: lokaal, regionaal, provinciaal of samenwerkend interprovinciaal zijn mogelijkheden. De invalshoek is dat de Gelderse schaal (100.000 woningen als doelstelling en 53 gemeenten) het mogelijk moet maken om zowel slagvaardig te zijn in de lokale uitvoering als besluitvaardig en effectief in het benutten van de schaalvoordelen. Het hele rapport kunt u hier downloaden.