De energietransitie vraagt om beleid dat direct en indirect bij mensen achter de voordeur belandt en het vraagt om investeringen en ander gedrag van mensen. Dat kan niet succesvol zijn zonder dat er draagvlak voor is, actieve participatie mogelijk is en mensen weten wat ze zelf kunnen doen.

Geconstateerd wordt dat (groepen) Nederlanders met een culturele achtergrond of migratieachtergrond veelal nog niet (kunnen) participeren in de processen van energietransitie. Klimaatverbond Nederland heeft samen met het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de belemmeringen en oplossingsrichtingen in dat proces. Er worden een aantal aanbevelingen gepresenteerd die de participatie kunnen bevorderen.

Lees de aanbevelingen in deze publicatie.